Horten kirkelige fellesråd > Menigheter > Horten

Nytt fra Horten menighet

TårnAgent i Horten og Borre kirke

8-åringer får utforske kirken, klokketårnet og Bibelen.    Les mer...

Trosopplæringsplan

Plan for trosopplæringstiltak for barn 0-18 år i menighetene våre.    Les mer...

Horten kirkekor

   Les mer...

Horten menighetsråd 2015-19

   Les mer...

Kirkene i Horten på facebook

Følg oss på facebook    Les mer...

Misjonsforeninger

   Les mer...

Misjonsprosjekt - Horten menighet

   Les mer...

Utleie av kirker

Generelle regler  Søknad om leie av kirkene i Horten kommune må sendes til ...   Les mer...

Kalender