Misjonsforeninger Horten menighet


Horten Normisjon:
Kontaktpersoner:
Arne T. Wisløff tlf. 33 04 87 61
Reidun Thommassen tlf. 33 04 55 28

Misjonsmøte: 1. torsdag i måneden kl. 11.30 i Sentrumskirken.


Søsterringen: Hver 14. dag. Møte mandag formiddag i hjemmene.
Kontaktperson: Ellen Marie Elstrand Jørgensen. Tlf. 33 04 40 60.

Det Norske Misjonsselskap (NMS):
Kontaktpersjon: Eldrid Folkeson. Tlf. 33 04 18 99/922 57 697
Møtes hver 2. onsdag i mnd. I sentrumskirken.

Lærernes Misjonsforbund:
Kontaktperson: Hanne Barth. Tlf. 33 07 41 60/938 38 210
Møtes hver 3. mandag i hjemmene.
 

Tilbake