Horten kirke


Horten kirke - fra garnisonskirke til folkekirke!

Horten kirke. Foto

Bilde av Horten kirke, hovedinngang.

Horten kirke sto ferdig i 1855 som en garnisonskirke for marinen, som hadde sitt hovedkvarter på Karljohansvern i Horten. I vakre og historiske omgivelser ligger den flotte steinkirken som ble tegnet av arkitekt Christian Henrik Grosch. Kirken har langskipform og er bygget i teglstein. Den har en kapasitet på ca 650 sitteplasser.

Kirken har vært utsatt for tre store rystelser i sin levetid: Første rystelsen skjedde 26 oktober 1904 da området ble rammet av et jordskjelv som var så kraftig at folk falt over ende. Den andre rystelsen skjedde i 9. april i 1940 da tyske fly ved en misforståelse slapp bomber over området. Dette gikk utover vinduer og glassmalerier som ble ødelagt. Den tredje rystelsen skjedde 23 februar i 1945 da engelskmennene bombet den tyskokkuperte marinestasjonen på Karljohansvern på slutten av andre verdenskrig. Helt oppe i tårnet ligger det fremdeles en stein som kom susende gjennom luften og inn i kirketårnet ved den anledningen.

 

Bilde av Horten kirke fra sør, ved hovedinngang

I 1962 ble Horten kirke overført fra Marinen og gikk fra å være garnisonskirke til å være soknekirke for Horten sokn. Uret i tårnet er laget av urmaker Sverre Dahl fra Moss og ble satt inn i 1960. Klokken ble satt i drift igjen i 2018 etter å ha stått stille i mange år.

 

Bilde av Horten kirke i mørket, med lys i vinduene.

 

Bilde av altertavlen i Horten kirke.

Altertavlen er en kopi av Adolp Tidemands "Jesu dåp". Kopien er malt av Carl Julius Lorch og den ble satt opp i Horten kirke før originalen kom på plass i Trefoldighetskirken i Oslo.

Krusifikset på alteret er skåret i tre av kunstneren Torbjørn Danielsen fra Sandar.

 

Bilde av døpefonten i Horten kirke.

Døpefonten er laget av straffanger på Akershus festning. Den er laget i nordlands-granitt.

 

Bilde av vindusfag med glassmalerier i Horten kirke.

Dagens glassmalerier i vinduene er laget av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Motivene er jul, påske, pinse og Det nye Jerusalem. Etter bombingen i 1940 sto det midlertidige glass i vinduene helt til dagens vindu ble satt inn, 42 år etter bombingen.

 

Bilde av prossesjonskors i Horten kirke

 

Bilde av skipet i Horten kirke, med utsikt mot orgelet.

Det planlegges nå en større oppussing innvendig i Horten kirke. Det er stort behov for å få malt opp kirkerommet da det er mye avflassing på innvendig maling. Det planlegges også å skifte ut noe av gamle elektriske ledninger og det er ønske om å montere sprinkelanlegg i kirka slik at vi kan verne den bedre mot å bli skadet ved en eventuell brann. Det vil også bli sett på muligheter for enøk-tiltak og det vil jobbes for at bygget skal få en bedre universell utforming.

Planen er at Horten kirke stenges etter pinse 2024 for å gå i gang med de forskjellige tiltakene. Målet er at arbeidet skal ferdigstilles i løpet av slutten av 2024, men det er vanskelig å si eksakt hvor lenge kirka vil bli stengt.

Bilde av nytt flygel i Horten kirke, sett forfra.

I romjulen 2022 trillet et Steinway D-274 konsertflygel inn i Horten kirke. Etter flere år med innsamlingsaksjon blant private, firmaer og med et bidrag fra kommunen, kunne det 16 februar 2023 inviteres til Flygelfest i Horten kirke. Flygelet ble da innviet av pianisten Håvard Gimse i en fantastisk flott konsert sammen med blant annet Den kongelige Norske marines musikkors som også har sitt tilhold i Horten. Gimse hadde på høsten 2022 vært i Hamburg og plukket ut akkurat dette flygelet som har en klang som passer godt i Horten kirke.

 

Nærbilde av flygel i Horten kirke.

Med dette flotte instrumentet på plass i Horten kirke har kirken blitt et svært attraktivt konserlokale for klassiske musikkonserter. Dette instrumentet er det ypperste som finnes av flygel i verden og svært mange av de mest kjente pianistene i verden foretrekker å spille på et slikt Steinway-flygel. Flygelet vil generere mange flotte kulturopplevelser i Horten kommune; opplevelser som ellers ville bli lagt til andre plasser. Det jobbes nå godt av frivillige for å skape masse kulturell aktivitet rundt flygelet i Horten kirke.

 

Bilde av orgelfasade i Horten kirke.

Etter mange års planlegging og pengeinnsamling ble det nye orgelet i Horten kirke realisert i 2013. Orgelet er bygget av Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt og er bygget inn i den vakre fasaden som ble tegnet av kirkens arkitekt.

 

Bilde av spillebord til orgel i Horten kirke.

Det nye orgelet har 28 stemmer mot tidligere 18 stemmer på det gamle orgelet. Mange av orgelpipene er gjenbrukt fra det gamle Jørgensen-orgelet og orgelet har nå nærmere to tusen piper i alle størrelser.

 

Bilde av plakett om invielse av Horten kirke i 1855.

 

Bilde av minneplakett over marinens folk som falt under andre verdenskrig.

Tilbake