Horten kirkekor


Horten kirkekor

Kor for sangglade mennesker - 

synger på konserter og gudstjenester hovedsaklig i Horten menighet, men vi tar gjerne på oss sangoppdrag andre steder også!

Vi ønsker oss nye medlemmer, særlig mannsstemmer!

 
Øvelser i Sentrumskirken annenhver ONSDAG kl. 19 – 21

Kontaktperson: Åse Igland Berg, 33529100 – 99586905 ase.berg@horten.kirken.no

Tilbake