Kurs om trosspråk


Guds nærvær møter oss på så mange måter. Gud er oss nær gjennom naturen, gjennom bildende kunst og musikk, gjennom Bibelen og det talte ordet, gjennom menigheten og den personlige erfaringen, gjennom det rasjonelle og fornuftige, gjennom det stille og det følelsesmessige sterke ... Ulike ord prøver å uttrykke hvordan vi mennesker opplever Guds nærhet på forskjellige måter: din kanal til Gud,...

Les mer

 

Kurs om trosspråk


Guds nærvær møter oss på så mange måter. Gud er oss nær gjennom naturen, gjennom bildende kunst og musikk, gjennom Bibelen og det talte ordet, gjennom menigheten og den personlige erfaringen, gjennom det rasjonelle og fornuftige, gjennom det stille og det følelsesmessige sterke ... Ulike ord prøver å uttrykke hvordan vi mennesker opplever Guds nærhet på forskjellige måter: din kanal til Gud,...

Les mer

 

Gudstjenester 19. september


Søndag er det gudstjeneste med innsettelse av ny kantor i Borre kirke, familiegudstjeneste med høsttakkefest i Sentrumskirken, gudstjeneste med nattverd i Nykirke kirke og kveldsgudstjeneste i Horten kirke.

Les mer

 

Gudstjenester 19. september


Søndag er det gudstjeneste med innsettelse av ny kantor i Borre kirke, familiegudstjeneste med høsttakkefest i Sentrumskirken, gudstjeneste med nattverd i Nykirke kirke og kveldsgudstjeneste i Horten kirke.

Les mer

 

Hyggetreff høsten 2021


Denne høsten blir hyggetreffet på Sjømilitærets Samfund

Les mer

 

Hyggetreff høsten 2021


Denne høsten blir hyggetreffet på Sjømilitærets Samfund

Les mer

 
 

Oppstart småbarnsang

Velkommen til småbarnsang, et musikktilbud for barn 1-3 år

Les mer

 

Dåpslørdag i Åsgårdstrand kirke

Velkommen til lørdagsdåp i Åsgårdstrand kirke 25. september, med mulighet for dåp for både store og små!

Les mer

 

Dåpskjoler til utlån

Ønsker dere å låne dåpskjole? Har barnet vokst ut av familiens dåpskjole? Horten kirkelige fellesråd tilbyr utlån av dåpsklær til  barn o...

Les mer

 

Trenger du noen å snakke med?

Prester og diakon har ledig tid til samtale

Les mer

Se flere artikler