Bønn for denne uka


Sammen i bønn mot neste gudstjeneste, søndag 24. januar

Les mer

 

Bønn for denne uka


Sammen i bønn mot neste gudstjeneste, søndag 24. januar

Les mer

 

Digitale kurskvelder


Invitasjon til digitale temakvelder TEMA: Gudstjenesten – et drama om Gud og vårt liv

Les mer

 

Digitale kurskvelder


Invitasjon til digitale temakvelder TEMA: Gudstjenesten – et drama om Gud og vårt liv

Les mer

 

Ny menighetsprofil


I løpet av januar og februar har Horten menighetsråd vedtatt å foreta en undersøkelse hvor vi vil ta «tempen» på menigheten vår.  Vi har gjort dette en gang før og lærte mye om menighetens sterke og svake siden.   Menighetsrådet ønsker derfor igjen å ta en sjekk av menighetens helse gjennom en ny menighetsprofil.

Les mer

 

Ny menighetsprofil


I løpet av januar og februar har Horten menighetsråd vedtatt å foreta en undersøkelse hvor vi vil ta «tempen» på menigheten vår.  Vi har gjort dette en gang før og lærte mye om menighetens sterke og svake siden.   Menighetsrådet ønsker derfor igjen å ta en sjekk av menighetens helse gjennom en ny menighetsprofil.

Les mer

 
 

Kirkekontoret er stengt

Stengt kontor for besøkende, men alle ansatte er tilgjengelige!

Les mer

 

Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handlinger

Her kan du finne informasjon om gjeldende smitteverntiltak for gjennomføring av gudstjeneste, dåp, bryllup og gravferd.

Les mer

 

Tiltak i forbindelse med covid-19

Tiltak for å begrense smitte. Rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

Les mer

 

Praktisk informasjon om dåp

Les mer

Se flere artikler