Misjonsprosjekt - Horten menighet


Våren 2018 skrev Horten menighet avtale om nytt misjonsprosjekt. Normisjon driver pionerarbeid i Mali og Senegal, og menigheten skal være med og støtte arbeidet med å spre evangeliet til denne delen av Afrika.

Familien Moskvil, som er fra Nykirke, reiste hjem til Norge på slutten av 2018, men Horten menighet ønsker fremdeles å støtte dette arbeidet, nå via familien Amlie.

 

Senegal

Normisjon startet arbeid blant malinkéene i Øst-Senegal i 2014. Malinké er en av de folkeslagfamiliene i verden som er minst nådd med evangeliet.

Normisjon ønsker at malinkéene i Øst-Senegal skal få mulighet til å bli kjent med Jesus. Befolkningen skal også få bedre levekår.

Normisjon har 30 års erfaring i Mali med malinkégrupper. Denne østlige delen av Senegal er det minst utviklete området av landet, likevel drives det svært lite misjons- og bistandsarbeid i denne delen.

Nå er det familien Amlie (Ingrid, Einar, Johan og Rebekka) som er utsendinger for Normisjon i Øst-Senegal. Solveig Nese og Julie Gressbakken hjelper til med å passe barna. I år er vi også så heldige å ha med vår egen lærer i Anne-Gitte Stenhaug. Hun er lærer for Johan og de to eldste guttene i Haaland familien (sendt ut av Ungdom i Oppdrag), som også er en del av team Senegal.

Tilbake