Kontaktinformasjon


Horten kirkelige fellesråd

Besøks-/postadresse: 

Sentrumskirken Thoresens gate 3, 3182 Horten - se kart
 

Telefon: 33 52 91 00
Epost:
post@horten.kirken.no


Finn oss på FACEBOOK

Noen viktige adresser (for GPS, sykebil, brannbil):  
Horten kirke Nedre vei 9, 3183 Horten
Borre kirke Kirkebakken 4, 3184 Horten
Horten kapell Bekkegata 10, 3181 Horten
Skoppum kirke Sentrum 3b, 3185 Skoppum
Nykirke kirke Kirkesvingen 16, 3180 Nykirke
Åsgårdstrand kirke Kirkeveien 8, 3179 Åsgårdstrand 
Løvøy kapell Løvøyveien, 3189 Horten
Sentrumskirken Thoresensgate 3, 3182 Horten
Borre menighetshus Tveitenveien 18, 3186 Horten

 

 

Kirketjener

Amundsen, Ulf

45202549

Sokneprest

Andersen, Frode Magnar

96945778

48500568

Send epost

Kantor

Berg, Åse Igland

96945783

99586905

Send epost

Kantor

Beste, Ansgar

96945779

96796606

Send epost

Prost

Bryne, Harald

99022267

99022267

Send epost

Gravplassarbeider

Dolonen, Tommy

92045116

Send epost

Konsulent/men.pedagog

Folkestad, Tonje Solaug

96945784

46664149

Send epost

Take Off TenSing

Furberg, Anne Karoline Ulset

98801551

Send epost

Sokneprest

Fæster, Carl-Ove

96945781

41574528

Send epost

Konsulent

Hansen, Jannicke

96945770

99267789

Send epost

Kirketjener

Hidle, Cato Aas

40852798

Send epost

Kirketjener

Hidle, Linda Aas

48128089

Send epost

Kapellan

Horn, Lise

96945775

97150128

Send epost

Menighetspedagog

Kapstad, Rahel

96945774

95276756

Send epost

Kirketjener

Langraff, Kai

91999894

Send epost

Gravplassforvaltning

Larsen, Edgard Budeng

96945780

+4792691116

Send epost

Undervisningsleder

Larsen, Hilde Haug

96945776

95445525

Send epost

Konsulent bygg

Magnor, Turid

96945771

94131196

Send epost

Organist

Martyushenko, Grigory

48354430

Send epost

Kirketjener

Milje, Ove

90176952

Send epost

Gravplassarbeider

Solem, Lillian

97600927

Send epost

Organist

Søraa, Marianne

41560859

Send epost

Gravplassarbeider

Tohn, Anne Grethe Eckdahl

97524991

Send epost

Sokneprest

Torgauten, Stina Frøvoll

96945773

48114279

Send epost

Kirkeverge

Wendt, Hanne

96945785

97524068

Send epost