Barn- og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i Horten. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle saker og tilbud vedrørende barn og familier.

 

Treffpunkt for 7. - 10.klassinger

Ungdomsklubb på fredager

Les mer

 

Babysang Borre menighetshus

Mandag 23. august er det oppstart av Babysang. Påmelding finner du her!

Les mer

 

TAKE OFF TenSing

TenSing i Åsgårdstrand kirke

Les mer

 

Småbarnssang

Småbarnsang:  Sangaktivitet for barn 1-3 år.

Les mer

 

Søndagsskole i Åsgårdstrand kirke

Velkommen til søndagsskolen i Åsgårdstrand kirke! 

Les mer

 

Skoppumkirkens barnekor

Koret gir et sangtilbud for gutter og jenter i barneskolealder.

Les mer

 

Nykirke menighets barnekor

Koret gir et sangtilbud for gutter og jenter i barneskolealder.

Les mer