Barn og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i kirken. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og lage meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Vi vil stimulere til tidlig kontakt med kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn, ungdom og familier.

Leketreff for 1-3-åringer

Bli med på leketreff hver torsdag kl. 1030-1330 i Metodistkirken! Oppstart 29.8.24

Les mer
Barnekor som står oppstilt og synger.

Baluba

Hver onsdag på Borre menighetshus! Felles middag, så en sangstund for barna.

Les mer
Et lite barn med lyst hår sitter med ryggen til kamera på et tregulv, det er ei lita tromme på gulvet ved siden av barnet.

Småbarnsang

Sangaktivitet for barn 1-3 år 

Les mer
En svart-hvitt tegning av et barnekor. Fire barn på bakerste rad og fem barn på fremre rad. De holder noter og synger med stor åpen munn, notetegn i lufta rundt dem.

Barnekor på SFO

Vi har barnekor på Nykirke og Skoppum. Korene øver i SFO-tida på Fagerheim og Lysheim skoler.

Les mer
Et bilde tatt ovenfra. Et stort bord er fylt med ulike typer maling, og ark. Vi ser hendene til to barn som gjør seg klar til å male. 

Tweens for 4.-7. klasse

Velkommen til tweens! Vårens datoer finner du her! 

Les mer
Barn med gule redningsvester som padler på en selvlaget flåte.

Sommerleir dekket av Nykirke menighetsråd

Har du barn og bor på Nykirke? Denne sommeren kan du sende barnet ditt på leir og få dekket kostnadene!

Les mer
En reklameflyer for Ten Sing med skriften TAKE OFF TEN SING i grønne bokstaver øverst. Bilder av noen av ungdommene inni fargerike geometriske former, og logoen til Take Off Ten Sing nederst i høyre hjørne

TAKE OFF TenSing

TenSing i Skoppum arbeidskirke for alle mellom 13-19 år.

Les mer