Vår menigheter


Våre menigheter har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår: "Leve i Jesus" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken. Våre kirker vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Velg menighet fra menyen under.