Menighetene i Horten kirkelige fellesråd


Våre menigheter har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Vi ønsker at våre kirker vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet. Tett på mennesker og tett på den treenige Gud.

Velg menighet i menyen under for mer informasjon.