Kirkemusikk


I Horten kirkelige fellesråd har vi musikalske tilbud fra 0-100 år. Det er babysang og småbarnsang for de minste, barnekor i Nykirke og Skoppum menigheter, Take Off Ten Sing, to kirkekor og et prosjektkor. I tillegg arrangeres det mange konserter og kulturarrangementer i kirkene våre.

Organist og diakon har også "musikk og diakoni" - et musikalsk tilbud til institusjoner i kommunen. Det ble starta som et prosjekt i 2017 og er nå en fast del av menighetens diakonale tilbud.

 

Arrangementer i adventstida

Her finner du oversikt over alle konserter og arrangementer som skjer i kirkene våre i adventstida. Det skjer mye for både små og store og ...

Les mer

 

Engangskoret Åsgårdstrand – ny runde

Vi øver på røffe jule-spirituals med band.

Les mer

 

Engangskoret Åsgårdstrand

Engangskoret er et kortilbud der det er øvelse og fremføring på samme dag.

Les mer

 

Borre Vocale

Borre Vocale er et kammerkor tilhørende Borre menighet, med menighetens kantor som dirigent.

Les mer

 

Babysang på Borre menighetshus

Babysang er et tilbud for barn 0-1 år sammen med foreldre. 

Les mer

 

Småbarnssang

Sangaktivitet for barn 1-3 år.

Les mer

 

Barnekor

Vi har barnekor på Nykirke og Skoppum. Korene øver i SFO-tida på Fagerheim og Lysheim skoler.

Les mer

 

Musikk og diakoni

Målet for prosjektet er å stimulere til økt livskvalitet og gi gode opplevelser.

Les mer

 

TAKE OFF TenSing

TenSing i Skoppum arbeidskirke for alle mellom 13-19 år.

Les mer

 

Horten kirkekor

Les mer