TAKE OFF TenSing


TenSing i Skoppum arbeidskirke for alle mellom 13-19 år.

En reklameflyer for Ten Sing med skriften TAKE OFF TEN SING i grønne bokstaver øverst. Bilder av noen av ungdommene inni fargerike geometriske former, og logoen til Take Off Ten Sing nederst i høyre hjørne

Liker du kor – dans – drama, kanskje du vil spille i band, eller er du mer interessert i lys og lyd?

TAKE OFF Ten Sing er et tilbud til deg mellom 13 og 19 år.

 Vi samles på mandager i Skoppum arbeidskirke fra kl. 18.30 til 2100.

For mer informasjon, ta kontakt med dirigent Anne Karoline Ulset Furberg. Tlf: 98801551 

 

  

Tilbake