Horten kirkelige fellesråd > Råd og Utvalg

Råd og utvalg

Tunsberg bispedømmeråd 2015-2019

   Les mer...

Horten kirkelige fellesråd - leder og nestleder

   Les mer...

Borre menighetsråd 2015-2019

   Les mer...

Horten menighetsråd 2015-19

   Les mer...

Åsgårdstrand menighetsråd 2015-19

   Les mer...

Nykirke menighetsråd 2015-2019

   Les mer...

Resultater menighetsrådsvalget

Resultatene fra valget i våre 4 menigheter foreligger.    Les mer...

Menighetsrådets oppgave

Vekke og nære det kristelige liv... Ansvar for undervisning, musikk og diakoni.   Les mer...