Borre menighetsråd 2023-2027


Borre menighetsråd har denne sammensetningen:

 

Roy Helge Rasmussen (leder) Send e-post

Pål Hallvard Jordsmyr (nestleder)

Linda Aas Hidle

Hallvard Brodshaug 

Elisabeth Berg

Liv Solveig Aslesen 

Estensi Limache Cutimbo (vara)

Bernt Jonas Fløde (vara)

Carl-Ove Fæster (sokneprest)

 

 
Tilbake