Menighetsrådets oppgave


Vekke og nære det kristelige liv...
Ansvar for undervisning, musikk og diakoni.
Menighetsrådet skal ha et særlig fokus på å utvikle det kristne livet i soknet, særlig forkynnelsen av Guds ord, besøk til syke og døende, dåpsopplæring til alle døpte, barne- og ungdomsarbeid og diakonal tjeneste.

I praksis betyr dette at menighetsrådet skal tenke strategi, fortrinnsvis gjennom en strategiplan for soknet.
Menighetsrådet kan også organisere aktiviteter gjennom rekruttering av frivillige og i samarbeid med ansatte.
Menighetsrådet har ansvar for utleie av kirkene, og menighetsrådet har ansvaret for hvilke offerformål som skal tilgodeses på de ulike gudstjenestene. (Menighetsrådets oppgaver er nedfelt i kirkelovens §9)
Tilbake