Horten kirkelige fellesråd - leder og nestleder


Horten kirkelige fellesråd har i desember 2023 valgt Pål Jordsmyr (Borre MR) til leder og Roy Rasmussen (Horten MR) til nestleder. 

Pål Jordsmyr og Roy Rasmussen er valgt som arbeidsgivers representanter i Administrasjonsutvalget. xxx er vara.


Saksbehandler og sekretær for Horten kirkelige fellesråd er kirkeverge Svein Kåre Johansen.

 

Tilbake