Horten kirkelige fellesråd - leder og nestleder


Horten kirkelige fellesråd har i desember 2021 valgt Jon Erik Halvorsen (Horten MR) til leder og Øyvind Lohne (Nykirke MR) til nestleder. 

Jon Erik Halvorsen, Øyvind Lohne og Hallvard Brodshaug (Borre MR) er valgt som arbeidsgivers representanter i Administrasjonsutvalget. Sigvor Ljone (Åsgårdstrand MR) er vara.


Saksbehandler og sekretær for Horten kirkelige fellesråd er kirkeverge Svein Kåre Johansen.

 

Tilbake