Kontaktinformasjon


Horten kirkelige fellesråd

Besøks-/postadresse: 

Sentrumskirken Thoresens gate 3, 3182 Horten - se kart
 

Telefon: 33 52 91 00
Epost:
post@horten.kirken.no

Diakon

Anne Karine Jordsmyr

33529116

92266098

Send e-post

Driftsleder, gravplass

Bjørn Bexrud

95709904

Send e-post

Gravplassarbeider

Tommy Dolonen

92045116

Send e-post

Gravplassarbeider

Lillian Solem

97600927

Send e-post

Gravplassarbeider

Anne Grethe Eckdahl Tohn

97524991

Send e-post

Kantor

Åse Igland Berg

33529108

99586905

Send e-post

Kantor

Eli Rudland Næss

33529109

93082121

Send e-post

Kapellan

Lise Horn

33529119

97150128

Send e-post

Kirketjener

Ulf Amundsen

45202549

Kirketjener

Cato Aas Hidle

40852798

Send e-post

Kirketjener

Kai Langraff

91999894

Send e-post

Kirketjener

Ove Milje

90176952

Send e-post

Kirketjener

Linda Aas Hidle

48128089

Send e-post

Kirketjener

Andreas Fæster Tønnessen

48259614

Send e-post

Kirkeverge

Hanne Wendt

33529100

97524068

Send e-post

Konsulent bygg

Turid Magnor

33529103

94131196

Send e-post

Konsulent gravplass

Edgard Budeng Larsen

33529104

92691116

Send e-post

Konsulent/trosoppl.

Tonje Solaug Folkestad

33529106

+4746664149

Send e-post

Konsulent-Øko

Lorraine Gorman Bergrud

91829151

Send e-post

Organist

Roar Myrheim

40232107

Send e-post

Organist

Marianne Søraa

41560859

Send e-post

Prost

Harald Bryne

33529117

99022267

Send e-post

Sokneprest

Frode Magnar Andersen

33529118

40550963

Send e-post

Sokneprest

Carl-Ove Fæster

33529121

41574528

Send e-post

Take Off TenSing

Anne Karoline Ulset Furberg

98801551

Send e-post

Trosopplærer

Rahel Kapstad

33529112

95276756

Send e-post

Undervisningsleder

Thomas Erlandsen

33529115

41105833

Send e-post

Undervisningsleder

Hilde Haug Larsen

33529110

95445525

Send e-post

Vikarprest

Johan Vilhelm Eltvik

33529120

46284344

Send e-post