• Temakveld for ungdom og voksne
  • Høsten 2018 i Nykirke menighet.
  • Dåp
  • Bryllup
  • Konfirmasjon

Dagens bibelord

Kalender


Temakveld for ungdom og voksne

   Les mer...

Høsten 2018 i Nykirke menighet.

Menighetsrådet ønsker alle velkommen til gudstjenester, og aktiviteter i menigh...   Les mer...

Venneklubben

- en klubb for ungdom med nedsatt funksjonsevne    Les mer...

Oppstart av babysang og småbarnssang

   Les mer...

Nytt nummer av Borrenytt

   Les mer...

Horten menighets søndagsskole

På Søndagsskolen er det sang/musikk, vi hører om Jesus og har noen aktiviteter...   Les mer...

4-årsbokutdeling og 4-årsssamlinger Horten

Velkommen til Gudstjeneste 23.09.18 med utdeling av "Min kirkebok 4" og 4årssam...   Les mer...

Velkommen som konfirmant

   Les mer...

Tweens

Et tilbud for 4.-7. klasse annenhver onsdag fra kl 13-1515    Les mer...

Hyggetreff i Sentrumskirken

   Les mer...

Fredagsklubben i Sentrumskirken

   Les mer...

Konfirmasjonsfilmer

   Les mer...