Sorggrupper


Sorg er en naturlig del av livet, men den kan være tung å bære. Kanskje kan sorggruppe være noe for deg?

Sorgen kan oppleves fysisk smertefull og kan gi en følelese av at livet og fremtiden er meningsløs. Sorg er en jobb, og det er til tider hardt arbeid å jobbe seg gjennom sorgprosessen.

Når man opplever sorg, kan det være godt å være alene. Men, det kan også være godt å dele sine tanker, sin sorg og smerte med andre mennesker. I Horten kommune har det gjennom mange år vært etablert sorggrupper. Hensikten med en slik gruppe er å skape et møtested for de som opplever sorg og at dette kan være en hjelp på veien videre. I en slik gruppe tar vi opp temaer som er aktuelle inn i en sorgsituasjon.

Til høsten blir det oppstart av ny gruppe på ettermiddag/kveldstid for de som har mista livsledsager, foreldre, søsken eller andre nære. Gruppa ledes av prestene Lise Horn og Frode Magnar Andersen. Dette er et livsynsåpent tilbud og det koster ikke noe å delta. Gruppa er åpen for alle.

Gruppa møtes på tirsdager i Sentrumskirken, datoer for høsten kommer.


Hvis du/dere ønsker å være med i en slik gruppe, er det bare til å ta kontakt med diakonimedarbeider Tonje Folkestad på tlf 466 64 149 eller epost: tf862@kirken.no

Det er ikke alle som vil føle det naturlig å delta i en sorggruppe. Har du behov for å snakke med noen, er vi tilgjengelig for samtaler på tomanns-hånd. Du kan lese mer om samtaletilbudet vårt her: https://horten.kirken.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/3474/Trenger-du-noen-a-snakke-med

Ta kontakt med diakonen eller en av prestene, kontaktinformasjon ligger i linken over.

 

Informasjonsbrosjyre om sorggrupper
 

Tilbake