Trenger du noen å snakke med?


Prestene har ledig tid til samtale

Prestene i våre menigheter har mulighet for samtaler. Enten på kontoret/i kirkene, over telefon eller kanskje ute i naturen?

Carl-Ove Fæster, sokneprest i Borre: 415 74 528

Frode Magnar Andersen, sokneprest i Horten: 485 00 568

Harald Bryne, prost: 990 22 267

Lise Horn, prest: 971 50 128

Stina Frøvoll Torgauten, sokneprest i Nykirke og Åsgårdstrand: 969 45 773

Tilbake