Velkommen til dåp!


Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle mennesker, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp!

Når du trykker på "ny registrering" til venstre finner du oversikt over gudstjenester med dåp i våre kirker. Det er dåp i alle gudstjenestene som kommer opp, uavhengig av navn på gudstjenesten (gudstjeneste/gudstjeneste med dåp/høymesse). Finner du ikke en gudstjeneste som passer, ta kontakt med kirkekontoret på 33 52 91 06 eller post@horten.kirken.no 

NB: Horten kirke er stengt for renovasjon fra mai 2020 og ut året. Løvøy kapell har bare åpent om sommeren.

Dåp og korona? Vi gjennomfører dåp som vanlig i gudstjenesten kl. 11, eller i en egen dåpsgudstjeneste kl. 13. Dåpsfamilien leverer liste med navn på gjestene til kirkekontoret fredagen før dåpen, med mindre noe annet er avtalt med presten. Vi er pålagt å registrere alle som er i kirkene, for å kunne bidra til smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg er det noen restriksjoner på antall gjester man kan ha med i kirken:

Borre kirke kl. 11: maks 35 personer

Borre kirke kl. 13: maks 25 personer

Nykirke kirke: maks 35 personer

Sentrumskirken: ingen restriksjoner på antall

Skoppum arbeidskirke: ingen restriksjoner på antall

Åsgårdstrand kirke kl. 11: maks 15 personer

Åsgårdstrand kirke kl. 13: maks 55 personer

 

Hvordan bestille dåp? 

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.
Velg kirke og dato.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen. Dere kan senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.
Opplysningene som vi innsamler i forbindelse med dåpen vil bli benyttet i forbindelse med oppfølging av dåpen (avtale dåpssamtale o.l.)

Bekreftelse på dåpsdato/kirke kommer på sms fra kirkekontoret.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Tonje Folkestad på 33 52 91 06 eller tf@horten.kirken.no

Ønsker du å snakke med en prest om valg av dåp for ditt barn eller deg selv? Ta kontakt med kirkekontoret på 33 52 91 00 eller post@horten.kirken.no, så setter vi dere i kontakt med en av prestene for en samtale.