Velkommen til dåp!


Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle mennesker, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp!

Når du trykker på "ny registrering" til venstre finner du oversikt over gudstjenester med dåp i våre kirker. Det er dåp i alle gudstjenestene som kommer opp, uavhengig av navn på gudstjenesten (gudstjeneste/gudstjeneste med dåp/høymesse). Finner du ikke en gudstjeneste som passer, ta kontakt med kirkekontoret på 33 52 91 00 eller post@horten.kirken.no 

NB: Løvøy kapell har bare åpent om sommeren.

Vi har mange flotte dåpskjoler i både små og store størrelser til utlån. Her er oversikt over plaggene: https://horten.kirken.no/Portals/0/Dapskjoler_1.pdf

Dåp og korona?

Frem til midten av januar 2022 vil vi stort sett ha dåp i egne gudstjenester kl. 13. Det er plass til to dåpsbarn på disse gudstjenestene, og hver familie kan være inntil 25 personer inkl. dåpsbarnet.

Hvordan bestille dåp? 

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.
Velg kirke og dato.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen. Dere kan senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.
Opplysningene som legges inn i forbindelse med dåpen vil bli benyttet til oppfølging av dåpen (avtale dåpssamtale o.l.) og informasjon om trosopplæringstiltak i kirken.

Bekreftelse på dåpsdato/kirke kommer på sms fra kirkekontoret.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Tonje Folkestad på 33 52 91 00 eller tf@horten.kirken.no

Ønsker du å snakke med en prest om valg av dåp for ditt barn eller deg selv? Ta kontakt med kirkekontoret på 33 52 91 00 eller post@horten.kirken.no, så setter vi dere i kontakt med en av prestene for en samtale.