Gudstjenester med utdeling av 4-og 6-årsbøker


Velkommen utdeling av kirkebøker denne høsten!

Søndag 25.09 kl. 11 er det familiegudstjeneste i Borre kirke med utdeling av 4-og 6-årsboka. Lysheim SFO-kor synger. Alle er hjertlig velkommen! Det er ingen påmelding for å få bok.

Søndag 25.09 kl. 11 er det familiegudstjeneste og høsttakkefest i Sentrumsirken med utdeling av 4- og 6-årsbok.

Søndag 02.10 kl. 11 er det familiegudstjeneste i Skoppum arbeidskirke med utdeling av 4- og 6-årsbøker 

Torsdag 20.10. kl. 1630 er det familiemiddag på Nykirke. Middag i kirkestua og etterpå blir det gudstjeneste med utdeling av kirkebøker i kirkerommet. Nykirke barnekor synger.

 

Det er mulig å få bok i en annen kirke enn der man bor, dersom datoen passer bedre. Ingen påmelding!

Tilbake