Fungerende sokneprest i Nykirke og Åsgårdstrand


Høsten 2022 er Johan Vilhelm Eltvik fungerende sokneprest i Nykirke og Åsgårdstrand sokn.

Sokneprest Stina Frøvoll Torgauten er i permisjon fra sin stilling som sokneprest i Nykirke sokn og Åsgårdstrand sokn fram til 31.12.2022. Hun tjenestegjør for tiden som kapellan i Frogner sokn. Vikar for Stina Frøvoll Torgauten er Johan Vilhelm Eltvik som tidligere også har tjenestegjort i samme stilling.

Tilbake