Praktisk informasjon om dåp


 

Koster det noe å døpe? Dåp i Den norske kirke er helt kostnadsfritt. Vi har også mange flotte dåpskjoler/dåpsplagg til utlån og man trenger ikke lage en stor fest.

 

Hvor kan vi døpe? Det er mulighet for dåp i en av kirkene i Horten kommune nesten hver søndag, hele året gjennom. Det er ikke gudstjeneste i alle kirkene hver søndag, men det er stort sett alltid åpning for dåp i en av gudstjenestene. En kalender med oversikt over ledige gudstjenester de neste seks månedene finner du på www.horten.kirken.no/dåp under "forespørsel om dåp" - klikk på "ny registrering" for å få opp kirkene. Dere står fritt til å velge kirke for dåp, uavhengig av hvor i kommunen (eller landet) dere bor.

 

Dåp og korona? Vi gjennomfører dåp som vanlig i gudstjenesten kl. 11, eller i en egen dåpsgudstjeneste kl. 13. Vi tar smittevern på alvor og har utarbeida egne retningslinjer for gjennomføring av gudstjenester og seremonier. Gjeldende smittevernregler for gudstjenester. I tillegg er det noen restriksjoner på antall gjester man kan ha med i kirken når vi bare kan ha inntil 50 personer totalt på gudstjenesten. 

Borre kirke kl. 11: maks 25 personer

Borre kirke kl. 13: maks 50 personer hvis det er én dåp, 25 personer hvis to dåp

Løvøy kapell kl. 11: maks 20 personer 

Løvøy kapell kl. 13: maks 25 personer

Horten kirke: maks 25 personer

Nykirke kirke: maks 20 personer 

Sentrumskirken: maks 25 personer

Skoppum arbeidskirke: maks 30 personer

Åsgårdstrand kirke kl. 13: maks 50 personer hvis det er én dåp, 25 personer hvis to dåp

 

Vi bor ikke i Horten kommune, kan vi likevel ha dåp her? Ja, dere kan døpe i våre kirker. Bestill dåp her på hjemmesiden. Informasjonen sendes så til deres lokale kirkekontor og dere har dåpssamtale med presten der dere bor før dere kommer til kirken for dåp. Dersom gjeldende smittevernregler fraråder reiser innenlands eller å samle gjester på tvers av kommuner må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om man kan tilby dåp eller ikke.

 

Hva skal dåpsbarnet ha på seg? Når spedbarn døpes er det vanlig at de har på dåpskjole. Når større barn, ungdommer eller voksne døpes, er det vanlig at de har på pene klær. Har dere ikke dåpskjole, eller har barnet vokst ut av familiens dåpskjole? Vi har dåpskjoler/dåpsplagg i ulike størrelser fra 3 mnd opp til to-tre år til utlån, helt gratis! Ta kontakt dersom dere ønsker å låne, telefon 33 52 91 00 eller post@horten.kirken.no

 

Hvor mange faddere? Hvem kan være fadder? Alle som døpes må ha minst to faddere som er til stede under dåpshandlingen. Man kan ha flere faddere, i kirkeboka kan det registreres inntil seks faddere. Faddere må være over 15 år og godkjenne barnedåp. Det er ikke et krav om at de er medlemmer i Den norske kirke, de kan tilhøre et annet kristent trossamfunn som godkjenner barnedåp. Det er ikke mulighet for å fjerne eller legge til faddere i etterkant. 

Dersom det er vanskelig å finne nok faddere som kan være tilstede under dåpen, ta kontakt med oss - så skal vi finner vi en løsning sammen!

 

Må vi ha dåpsselskap? Hvor skal vi være? Mange ønsker å feire dåpsbarnet, og steller i stand til dåpsselskap, men det er ikke noe krav om det. Noen har en enkel løsning med kaffe og kaker hjemme, noen tar med kake til kirken og feirer sammen med menigheten under kirkekaffen etter gudstjenesten, noen har et større selskap og noen velger å la dåpen i kirken være markeringen. Her står dere helt fritt til å legge opp dagen slik det passer dere. Dersom dere skal ha et større selskap er det mulig å leie lokaler på Borre menighetshus, i Sentrumskirken, Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke. Husk å følge gjeldende smittevernregler for selskaper! Nå i koronatiden er det mange som utsetter selskapet, og bare har dåp i kirka med de aller nærmeste.

 

Vi er usikre på om vi ønsker dåp for vårt barn. Kan jeg døpes som ungdom/voksen? Hvem kan jeg/vi snakke med? Ta kontakt med kirkekontoret på 33 52 91 00 eller post@horten.kirken.no, så setter vi dere i kontakt med en av prestene her for en samtale. Det er helt uforpliktende!

 

Hvordan bestiller vi dåp? Og når? Det kan enten gjøres elektronisk på https://www.horten.kirken.no/Kirkelige-tjenester/D%C3%A5p eller ved å kontakte kirkekontoret på 33 52 91 00 eller post@horten.kirken.no  Det vanligste er å døpe barna når de er et par måneder gamle, men det varierer veldig, og man er aldri for "stor" eller for gammel til å bli døpt! Ta kontakt så snart dere er klare for det! Noen ringer og ønsker å reservere kirken for dåp mens barnet enda er i magen, men vi ser helst at man venter til etter at barnet er født. Dersom det ikke er ledig den datoen dere ønsker, prøver vi så godt vi kan å finne alternativer (enten dåp i en annen kirke, eller at det settes opp en ekstra dåpsgudstjeneste ved behov).

 

Vi ønsker dåp i Løvøy kapell, når er det åpent? Løvøykapellet er åpent i sommerhalvåret, vanligvis er den første gudstjenesten andre søndag i mai og den siste gudstjenesten for sesongen er første søndag i september.

 

 

Tilbake