Resultat av kirkevalget


Oversikt over nye menighetsråd

 

Her er de nye menighetsrådene, valgt inn i kirkevalget 9. september. 

 

BORRE MENIGHETSRÅD 2019-2023

Roy Helge Rasmussen 

Pål Hallvard Jordsmyr 

Liv Solveig Aslesen

Arne Book 

Sten Hallvard Brodshaug 

Edel Nymo Aksnes

Estensi Laura Limache Cutimbo (vara)

Elin Sofie Framvik (vara)

Sven Skjæveland (vara)

 

 

HORTEN MENIGHETSRÅD 2019-2023

Hilde Nornes 

Ellen Langeland Gjerde

Bente Aaland Eckhoff

Tor Brattekværne

Kjersti E. Echholt Nilsen

Jon Halvorsen

Elisabeth Sæthern

Nell Gaalaas-Hansen

Bente Hellstrøm Nyseth (vara)

 

NYKIRKE MENIGHETSRÅD 2019-2023

Øyvind Lohne (leder)

Hans Olav Moskvil

Hilde Wold

Anne Synnøve Kjær Moskvil

Elin Marie Kåsin Moskvil (vara)

 

ÅSGÅRDSTRAND MENIGHETSRÅD 2019-2023

Hilde Grøstad Aasen

Hans Erik Vatne

Einar Winther

Anne-Beate Bakker Wålengen

Åse Kristine Søvde

Sigvor Ljone

Eli Irene Fjose (vara)

 

 

 

 

Tilbake