Ledig stilling som diakon


Vi har ledig 100% stilling som diakon

Horten kirkelige fellesråd består av fire sokn i Horten kommune: Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand, med til sammen 27 500 innbyggere. Horten ligger i Nord-Jarlsberg prosti i Vestfold. Kommunen ligger på historisk grunn, vakkert beliggende ved Oslofjorden. 

Les mer om stillinga og søk her. Søknadsfrist 7. august.

Horten kirkelig fellesråd søker
Diakon til fast 100 % stilling 

Diakonen vil ha hele Horten kommune som sitt arbeidsområde. Kontorplassering er i Sentrumskirken i Horten der de andre fellesrådsansatte, og prestene også har sine kontorer. 

Den norske kirkes visjon om det diakonale arbeidet er: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.»

Med bakrunn i Dnks visjon og diakoniplan, og de fire hovedarbeidsområdene: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet, har våre fire menighetsråd har satt opp følgende hovedsatsningsområder for diakonens arbeid: 
1)    Musikk og diakoni - institusjonsarbeid, sorgarbeid, samtaler
2)    Ungdom i flyt – diakonalt oppsøkende ungdomsarbeid, samtaler
3)    Frivillighet – kurs/opppfølging, motivator, organisator
4)    Koordinator – oversikt over, og samarbeid med, frivillige organisasjoner og offentlige eksistrenede tilbud innenfor diakoni

Arbeidsoppgaver
-    Lede og utvikle menighetenes diakonale arbeid i samarbeid med menighetsrådene og diakoniutvalget
-    Lede, videreutvikle og delta i vårt gode arbeid innenfor Musikk og Diakoni, i samarbeid med sokneprester og kantorer/organister
-    Bli kjent med kommuens ungdomsmiljø og ungdommenes utfordringer, og utvikle et diakonalt ungdomsarbeid i samarbeid med undervisningsleder og kapellan i Horten sogn
-    Skape gode nettverk med offentlige institisjoner og frivillige organisasjones diakonale arbeid – og  menighetenes diakonale arbeid
-    Ha fokus på å inspirere til frivillighet, være en kooridnator og organisator, arrangere kurs/samlinger og oppfølging for frivillige
-    Utarbeide den diakonale delen av menighetenes planer

Kvalifikasjoner:
-    Vi søker etter en medarbeider med utdanning som diakon eller tilsvarende. Vi kan være med å legge til rette for en inntil 4 års utdanning på deltid, slik at søkeren får nødvendig kvalifikasjoner i tråd med tjenesteordningen for diakoner. Søkeren forplikter seg til å starte på utdanningen i løpet av ett til to år og til å bli vigslet som diakon.
-    Arbeidserfaring fra tilsvarende stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver er ønskelig
-    Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi kan tilbyr: 
-    Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
-    En spennende arbeidsplass med store muligheter for å utvikle det diakonale arbeidet
-    Lønnsplassering etter KAs HTA 
-    Offentlig tjenestepensjon (KLP).

Du som søker: 
-    Er initiativrik, inspirerende og kontaktsøkende
-    Har evne til å dyktigjøre frivillige medarbeidere.
-    Har sertifikat og disponerer egen bil
-    Er gald i musikk og sang
-     Liker å drive menighetsarbeid sammen med frivillige.

Personlig egnethet, som god samarbeidsevne, allsidighet, løsningsfokusert og å være beslutningsdyktig vil tillegges stor vekt.

Den som ansettes må være medlem at Den norske kirke. Den som ansettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev.

Nærmere informasjon om innhold i stillingen kan gis av sokneprest Frode Magnar Anderesen (485 00 568). Spørsmål om arbeidstid, lønn, o.a. kan stilles til konst. kirkeverge Edgard Budeng Larsen (969 45 780).

Søknadsfrist onsdag 7. august 2022.
 

Les mer om stillinga og søk her.

Tilbake