Kurs om trosspråk


Guds nærvær møter oss på så mange måter. 

Bli med på kurs i trosspråk og bli bedre kjent med både deg selv og din relasjon til Gud.

Gud er oss nær gjennom naturen, gjennom kunst og musikk, gjennom Bibelen og det talte ordet, gjennom menigheten og den personlige erfaringen, gjennom det rasjonelle og fornuftige, gjennom det stille og det følelsesmessige sterke... Ulike ord prøver å uttrykke hvordan vi mennesker opplever Guds nærhet på forskjellige måter: din kanal til Gud, din stil, antenne, språk, trosspråk.

I oktober og november vil det derfor være ett kurs i Sentrumskirken nettopp om trosspråk. Kurset går over tre kvelder; 25. oktober, 1. og 8. november kl. 18-21.

Kurset vil gjøre deg bevisst på når du opplever Guds nærvær tydeligst; Er det når du er ute i naturen eller når du hengir deg i lovsang eller når du leser Guds ord eller formidler Guds kjærlighet til andre eller når du møter Gud i den ordløse stillheten eller når du tar imot nattverden eller….?

Kurset skal støtte deg i å bli bevisst trosspråket ditt og bruke det videre i livet.

Kristne har ulike trosspråk. Derfor vil kurset også motivere og støtte deg i å forstå, godta og til og med glede deg over trosspråk som tilhører andre troende. Trosspråk som er langt borte fra ditt eget, kan hjelpe deg til å utvikle og utvide dine erfaringer med Gud.

Når menigheten feirer gudstjeneste, møtes kristne med ulike trosspråk. Kurset vil også hjelpe menigheten til å oppdage hvilken plass de ulike trosspråkene har i gudstjenesten.

Undervisning ved Ommund Rolfsen, NaMu, Kjetil Sigerseth, NaMu, sogneprest i Horten Frode M Andersen

Ommund Rolfsen er sosiolog og veileder i Naturlig menighetsutvikling (NaMu). Kjetil Sigerseth er daglig leder i NaMu Norge. Frode Magnar Andersen er sogneprest i Horten Den Norske kirke

 

Kurset er i Sentrumskirken i Horten

Kurset er gratis. Prisen inkluderer heftet Engasjert trosliv med adgangstegn til trosspråkstesten. Heftet utdeles på første samling, 25. oktober.

 

Påmeldingsfristen er senest 20. oktober til din menighet.

For alle menigheter i Den norske kirke (Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand menigheter):

fma@horten.kirken.no

tlf 485 00 568 ringe eller sms

 

 

Tilbake