Hyggetreff høsten 2021


Denne høsten blir hyggetreffet på Sjømilitærets Samfund

 

Vi er svært glade for å kunne invitere til hyggetreff på Sjømilitære Samfund en gang i måneden. 

Det er ingen påmelding til selve hyggetreffet, men de som ønsker skyss, må melde fra om dette senest fredag før det aktuelle hyggetreffet. Gi beskjed til Anne Karine Jordsmyr på 922 66 098. Paulsen Buss stiller med buss fra Sentrumskirken kl.10.45 og retur fra Samfundet kl.13.40. Det er viktig med påmelding, for buss-sjåføren må ha en passasjerliste. Hvis du ikke kan benytte deg av bussen, så skaffer vi skyss med bil.

Vi er fortsatt underlagt restriksjoner knyttet til koronapandemien, og selv om alle er fullvaksinerte, må vi ta våre forholdsregler. Det innebærer at du ikke skal komme på hyggetreffet hvis du er forkjølet eller har andre luftveisinfeksjoner. Vi må registrere alle som kommer på hyggetreffet. Regelen om 1 meters avstand er viktig og at det er minst mulig bevegelse i rommet som mulig.

Styret har vedtatt at vi inntil videre tar kr.50,- i egenandel til hvert hyggetreff. Vi ønsker eksakt beløp, og pengene kan gis ved registrering når du kommer. Hvis du ønsker å betale med Vipps, er nr. 103635. Merkes «Menighetspleien»

Det blir hyggetreff følgende datoer:

MANDAG 20.SEPTEMBER
Dagens gjester: «Kvinnetetten»


MANDAG 18.OKTOBER
«Et diakonalt tilbakeblikk»


MANDAG 15.NOVEMBER
Hans Nilsen Hauge: «Kallet, Kampen, Kraften»        
Tidl.domprost David Gjerp


MANDAG 13.desember
Dagens gjest: sokneprest Frode M. Andersen
 

Tilbake