Småbarnsang


Velkommen til småbarnsang, et musikktilbud for barn 1-3 år

13. september starter nytt semester med småbarnsang. Vi møtes hver mandag kl. 17.30 i kirkerommet i Sentrumskirken for en halvtimes sangstund og enkel kveldsmat. Det synges både kristne og verdslige sanger, vi leker med rytmeinstrumenter og lærer rim og regler. Tilbudet passer for barn mellom 1-3 år, sammen med en voksen. Eldre/yngre søsken kan også bli med, men opplegget er tilpassa de yngste. 

Trosopplærer Tonje Folkestad leder småbarnsangen. Tilbudet er gratis og åpent for alle!

Påmelding med navn/alder på barnet/barna, navn på den voksne som følger og et telefonnummer sendes til tf@horten.kirken.no

Tilbake