Utdeling av fireårsbok


Fireårsbok er en lang tradisjon i våre menigheter, og mange foreldre har kanskje si bok fremdeles? Nå er det barn født i 2017 sin tur til å få bok i kirka!

 

Foto: Bo Mathisen

 

Her er oversikt over datoer det er utdeling av fireårsbok i våre menigheter. Mer informasjon om hvert arrangement og påmelding finner du nedover i artikkelen. Invitasjon til arrangementene kommer i posten til alle medlemmer eller som er registrert som interessenter i Den norske kirke. (Dersom barnet ditt ikke er døpt i Den norske kirke kan du registrere de på linken over og få invitasjon til ulike trosopplæringstiltak i menighetene våre som passer ditt/dine barn.)

Dato Kl. Arrangement Kirke
19.09 11 Familiegudstjeneste Sentrumskirken, Horten
23.09 16.30 Familiemiddag Åsgårdstrand kirke
03.10 11 Familiegudstjeneste Borre kirke
28.10 16.30 Familiemiddag Nykirke kirke 
14.11 11 Familiegudstjeneste Skoppum arbeidskirke

 

Familiemiddag med utdeling av fireårsbok i Åsgårdstrand kirke 23. september kl. 16.30

AVLYST!

Vi gleder oss til en ny høst i Åsgårdstrand menighet med familiemiddager ca. en gang i måneden. Middagene er åpne for alle, og på den første middagen i høst er fireåringene spesielle gjester! Det blir en kort samling i kirkerommet etter vi har spist, og da skal fireåringene få boka si! Vi synger noen sanger fra fireårsboka og Stina som er prest har en fortelling. 

Etter samlinga har vi en enkel kirkekaffe og en hobbyaktivitet for de som vil.

Påmelding til tf@horten.kirken.no med antall personer og evt. allergi vi må ta hensyn til. Påmelding innen onsdag 22. oktober kl. 23.

 

Vel møtt til familiegudstjeneste med utdeling av fire- og seksårsbok i Borre kirke 3. oktober

Vi skal feire gudstjeneste sammen, med ekstra fokus på fire- og seksåringene i Borre menighet. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster, kantor Ansgar Beste og trosopplærer Tonje Folkestad.

Alle fire- og seksåringene med familier inviteres også til familiemiddag på Borre menighetshus 21. oktober kl. 16.30. Denne middagen er åpen for alle. Her spiser vi sammen, hører en bibelfortelling og har en liten aktivitet.

Påmelding med navn på barnet sendes til tf@horten.kirken.no innen fredag 1. oktober.

 

Familiemiddag og samling på Nykirke 28. oktober kl. 16.30

Bli med på familiemiddag i Kirkestua ved Nykirke kirke. Her serveres det middag kl. 16.30 før vi går over i kirka og har ei samling med utdeling av fire- og seksårsbok. Nykirke menighets barnekor er med og synger for oss på samlinga, og det gleder vi oss ekstra mye til!

Påmelding kommer!

 

Familiegudstjeneste i Skoppum arbeidskirke 14. november kl. 11

Vel møtt til familiegudstjeneste i Skoppum arbeidskirke. Her synger Skoppumkirkens barnekor, og det blir utdeling av fire- og seksårsbok. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster, kantor Ansgar Beste og trosopplærer Rahel Kapstad. Etter gudstjenesten blir det kirkesaft/kaffe. 

Alle fire- og seksåringene med familier inviteres også til familiemiddag på Borre menighetshus 21. oktober kl. 16.30. Denne middagen er åpen for alle. Her spiser vi sammen, hører en bibelfortelling og har en liten aktivitet.

Påmelding kommer!

Tilbake