Bønn mot søndag


Vi ber sammen mot søndagens gudstjeneste 

 
  • Kjære Gud, gjør oss våkne så vi gjenkjenner deg i alle som lider.
  • Kjære Gud, vi takker og ber for arbeidet som Kirkens bymisjon gjør i nærområdet hos oss.
  • Kjære Gud vi ber i dag for alle dem som føler seg utenfor.  Led dem mot gode fellesskap som åpner opp.

Tilbake