Konfirmasjoner i Horten menighet


Her er oversikt over konfirmasjonsgudstjenstene i Løvøy kapell og Sentrumskirken.

 

Lørdag 5. september
Lørdag formiddag blir det to konfirmasjonsgudstjenester kl. 10.30 og 12  i Løvøy kapell. Av smittevernhensyn er disse gudstjenestene bare for inviterte. Gudstjenestene ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og undervisningsleder Thomas Erlandsen. Organist er Åse Igland Berg som har med seg Pernille Krämer på trompet på den første gudstjenesten, og Hallvard Berg på saksofon på den andre gudstjenesten. Kollekten går til menighetens arbeid.

Søndag 6. september:
I Løvøy kapell blir det to konfirmasjonsgudstjenester kl. 10.30 og 12. Av smittevernhensyn er disse gudstjenestene bare for inviterte. Gudstjenestene ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og undervisningsleder Thomas Erlandsen. Organist er Åse Igland Berg som har med seg Pernille Krämer på trompet. Kollekten går til menighetens arbeid.


Lørdag 19. september:
Det blir en konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11 i Sentrumskirken. Av smittevernhensyn er denne gudstjenesten bare for inviterte. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn og undervisningsleder Thomas Erlandsen. Organist er Marianne Søraa, Håkon Frøysa Skullerud spiller trompet. Kollekten går til menighetens arbeid.

Søndag 20. september:
Det blir konfirmasjonsgudstjenester kl. 10.30 og 12.30 i Sentrumskirken. Av smittevernhensyn er disse gudstjenestene bare for inviterte. Gudstjenestene ledes av prest Lise Horn og undervisningsleder Thomas Erlandsen. Organist er Marianne Søraa, Håkon Frøysa Skullerud spiller trompet. Kollekten går til menighetens arbeid.

Søndag 27. september:
Det blir konfirmasjonsgudstjenester kl. 10.30 og 12.30 i Sentrumskirken. Av smittevernhensyn er disse gudstjenestene bare for inviterte. Gudstjenestene ledes av prest Lise Horn og undervisningsleder Thomas Erlandsen. Organist er Åse Igland Berg, Håkon Frøysa Skullerud spiller trompet. Kollekten går til menighetens arbeid.

Tilbake