Møtested kirke-kunst i Løvøy kapell


Utstillingen er åpen hver lørdag og søndag i juli mellom ‪kl 12‬ og 14.

 

Jan Kolstad viser noen av sine bilder.
"Som billedkunstner viderefører Kolstad erfaringen gjennom å sammenfatte sin livsfilosofi og sin kunst. Trykkene som fremkommer gjennom Kolstads tanker og hånd er produkter av en langvarig og krevende fordypelse som få ville makte å gå inn i, men som åpenbart er nettopp det som skal til for å videreformidle det vell av kjærlighet som han legger inn i arbeidet. når man ser på resultatet, er det tydelig at dette ikke er et kjedelig svart papir, men heller en feiring av trykket som medium og objekt for meditasjon. Materie og ånd kommer sammen i en vakker syntese. ( skrevet av Øyvind Storm Bjerke)


Kolstads verdener fanger inn floraen og gir assosiasjoner til det ytre rom, med planeter, måner, stjernetåker, sorte hull, galakser og interplanetariske felt. i den andre enden av spekteret kan den like gjerne henspille på mikrokosmos, støvkorn, atomkjerner, mikrober, molykulære strukturer og organiske partikler. Åpenbart blir det en hindring om man i Kolstads etsninger kun vil se en avbildning av det fysiske univers. med større rett kan man si at de grafiske bilder åpner for dimensjoner i og hinsides materien."

 

Billedkunstner Jan Kolstad og kirkens representant i prosjektet inviterer til samtale og refleksjon rundt bildene i Løvøykapellet onsdag ‪12.august‬ ‪kl 20‬.

Tilbake