Gudstjenester 23. januar


Søndag formiddag er det gudstjeneste med nattverd i Sentrumskirken. Det blir kveldsgudstjenester i Horten kirke og Åsgårdstrand kirke. NB: Påmelding til gudstjenesten i Åsgårdstrand i artikkelen! 

 

Søndag 23. januar er 4. søndag i åpenbaringstiden. Prekenteksten er henta fra Luk 13, 10-17

Alle skal registrere seg med navn og telefonnummer ved inngangen. Du får tilvist plass, denne skal benyttes under hele gudstjenesten (untatt når man går til nattverd). Vi minner om at det er påbudt med munnbind når man kommer og går, og når man beveger seg i kirkerommet.

 

Sentrumskirken kl. 11

Vel møtt til gudstjeneste med nattverd i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn og organist Marianne Søraa. Noen av menighetens konfirmanter presenteres og deltar med ulike oppgaver.

 

Åsgårdstrand kirke kl. 18

Vel møtt til kveldsgudstjeneste i Åsgårdstrand kirke. Undervisningsleder Hilde Haug Larsen takkes av etter lang tids tjeneste i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand menigheter. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og kantor Ansgar Beste. Take Off Ten Sing synger. Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe og avskjed for Hilde Haug Larsen.

Påmelding til gudstjenesten her: https://horten.kirken.no/Kalender/Påmeldinger/Påmeldingsskjema?oid=d13acef0-c0d5-43cc-afc7-6ba6cfb7c32d&fid=ba430249-f886-4829-8fc8-0550035f5ea5

 

Horten kirke kl. 19

Vel møtt til kveldsgudstjeneste i Horten kirke. I løpet av vårens fire kveldsgudstjenester vil vi ha økt fokus på de ulike måter vi uttrykker troen på. I vår forskjellighet utfyller vi hverandre, og det er viktig at den enkelte kan kjenne igjen sitt trosspråk i våre gudstjenester. For noen betyr f.eks. det sansbare svært mye, mens for andre er stillheten og det meditative av stor betydning. Prost Harald Bryne leder søndagens gudstjeneste. Fem konfirmanter skal presenteres. Velkommen til en gudstjeneste hvor ulike trosspråk kommer til uttrykk i rammen av gudstjenestens faste liturgi.

Tilbake