Gudstjenester 2. oktober


Søndag formiddag er det gudstjenester i Horten kirke, Skoppum arbeidskirke og Åsgårdstrand kirke. Det er også åpen kirke i Borre kirke og kveldsgudstjeneste i Sentrumskirken.

 

Søndag 2. oktober er 17. søndag i treenighetstiden. Prekenteksten er henta fra Mark 5,35-43

 

Horten kirke kl. 11

Vel møtt til gudstjeneste med dåp. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen, prestestudent Tonje Solaug Folkestad og organist Marianne Søraa. To barn bæres til dåp. Kollekten går til Institutt for sjelesorg.

 

Skoppum arbeidskirke kl. 11

Vel møtt til familiegudstjeneste søndag formiddag. Menighetens konfirmanter presenteres og det blir utdeling av fire- og seksårsbok. Det blir kirkeromsvandring med nattverd. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster, undervisningsleder Christine Krüger og organist Grigory Martuyshenko. Kollekten går til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten. 

 

Åsgårdstrand kirke kl. 11

Vel møtt til gudstjeneste med nattverd søndag formiddag. Gudstjenesten ledes av fungerende sokneprest Johan Vilhelm Eltvik og kantor Ansgar Beste. Kollekten går til menighetens arbeid. Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Borre kirke kl. 13-15

Borre kirke er åpen for bønn og lystenning. Velkommen inn for en stille stund i kirkebenken.

 

Sentrumskirken kl. 19

Vel møtt til klagemesse søndag kveld i Sentrumskirken. Livet blir ikke alltid slik vi håper eller ønsker. Gjennom en klagegudstjenesten gis det mulighet til å ta fram misnøye, frustrasjon og det vonde i det at livet ikke ble slik vi ville. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen, prest Lise Horn og organist Marianne Søraa. Det blir bønnevandring og nattverd. Kollekten ved utgangen går til Institutt for sjelesorg.

 

 

 

 

Tilbake