Gudstjenester 7. juni


Gudstjenester i Sentrumskirken, Skoppum arbeidskirke og Åsgårdstrand kirke.

 

Søndag 7. juni er Treenighetssøndag. Prekenteksten er henta fra Matt 28, 16-20

For gjeldende smittevernregler for gudstjeneste henviser vi til https://horten.kirken.no/Kalender/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/2378/Smittevernregler-for-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger

 

Sentrumskirken kl. 11
Søndag formiddag markeres Skaperverkets dag med gudstjeneste med nattverd i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av prost Harald Bryne, diakon Anne Karine Jordsmyr og organist Marianne Søraa. Søndagens kollekt går til Norges KFUK-KFUM Vestfold krets, og gis med vipps.


Skoppum arbeidskirke kl. 11
Det blir gudstjeneste med nattverd søndag formiddag i Skoppum arbeidskirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og organist Roar Myrheim. Søndagens kollekt går til menighetens misjonsprosjekt, og gis med vipps.

Åsgårdstrand kirke kl. 11
I Åsgårdstrand kirke blir det gudstjeneste med nattverd søndag formiddag. Gudstjenesten ledes av prest Nils Magnus Hovland og kantor Åse Igland Berg. Søndagens kollekt går til Kirkens SOS Tunsberg, og gis med vipps.
 

 

Tilbake