Gudstjenester 4. oktober


Gudstjenester i Borre kirke og Sentrumskirken

 

Søndag 4. oktober er 18. søndag i treenighetstiden. Prekenteksten er henta fra Matt 8, 14-17

For gjeldende smittevernregler for gudstjeneste henviser vi til https://horten.kirken.no/Kalender/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/2378/Smittevernregler-for-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger

 

SENTRUMSKIRKEN:

Det blir gudstjeneste med nattverd søndag formiddag kl. 11 i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn, diakon Anne Karine Jordsmyr og kantor Åse Igland Berg. Det blir markering av eldredagen. Søndagens kollekt går til Diakoniutvalget.

 

BORRE

Søndag formiddag blir det gudstjeneste med dåp og nattverd i Borre kirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og organist Roar Myrheim. Søndagens kollekt går til Norges KFUK-KFUM Vestfold krets.

 

Tilbake