Gudstjenester 22. november


Gudstjenester i Borre kirke, Sentrumskirken og Åsgårdstrand kirke

 

Det er mye som avlyses og utsettes om dagen. Inntil videre får vi feire gudstjenester som normalt, men med færre personer til stede og uten nattverd. Vi kan ha inntil 50 gudstjenestedeltagere på hver gudstjeneste.

 

Søndag 29. november er første søndag i advent. Prekenteksten er henta fra Luk 4, 16-22a.

For gjeldende smittevernregler for gudstjeneste henviser vi til https://horten.kirken.no/Kalender/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/2378/Smittevernregler-for-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger

 

HORTEN
Søndag formiddag kl. 11 blir det familiegudstjeneste i Sentrumskirken. Kirkerommet er pynta til advent av barn som har vært med på "lørdagskveld i kirka". Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og organist Marianne Søraa. Trosopplærer Rahel Kapstad deltar. Det blir konkurranse der barn er med i trekninga av en LEGO adventskalender og voksne er med i trekning om en flott kopp, kaffe og sjokolade. Søndagens kollekt går til menighetens arbeid.

Det blir lysmesse i Sentrumskirken kl. 18. Hortenspeiding og konfirmanter deltar. Gudstjenesten ledes av prost Harald Bryne og kantor Åse Igland Berg. Det blir sang ved Oscar Bålsrød. Kollekten går til menighetens arbeid.

NB: På grunn av problemer med sentral varmestyring kan kirkerommet i Sentrumskirken oppleves som litt kjølig. 
 

BORRE
Det blir gudstjeneste med dåp i Borre kirke søndag formiddag kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Stina Frøvoll Torgauten og organist Roar Myrheim. Det blir presentasjon av konfirmanter. Søndagens kollekt går til menighetens arbeid.

 

ÅSGÅRDSTRAND
Det blir lysmesse i Åsgårdstrand kirke søndag ettermiddag kl. 16.30. Gudstjenesten ledes av sokneprest Stina Frøvoll Torgauten. Roar Myrheim sitter på orgelkrakken og har med seg Anne Beate Bakker Wålengen på bratsj. Lokale sangere deltar som forsangere. Det blir tekstlesninger og lystenning. Søndagens kollekt går til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

 

Minner også om åpen kirke i Borre kirke kl. 13-14. Mulighet for lystenning enten i kirkerommet eller digitalt på Facebook

Tilbake