Gudstjenester 25. oktober


Gudstjenester i Borre kirke og Sentrumskirken

 

Søndag 25. oktober er Bots- og bededag. Prekenteksten er henta fra Luk 13, 22-30

For gjeldende smittevernregler for gudstjeneste henviser vi til https://horten.kirken.no/Kalender/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/2378/Smittevernregler-for-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger

 

HORTEN
Søndag formiddag kl. 11 blir det gudstjeneste med nattverd i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og organist Marianne Søraa. Søndagens kollekt går til Institutt for sjelesorg.
 

BORRE
Det blir gudstjeneste med dåp og nattverd i Borre kirke søndag formiddag kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og organist Roar Myrheim. Søndagens kollekt går til TV-aksjonen.
 

 

Tilbake