Gudstjenester 24. oktober


På søndag er det gudstjenester kl. 11 i Borre kirke, Nykirke kirke og Sentrumskirken og kveldsgudstjeneste kl. 19 i Horten kirke

 

Søndag 24. oktober er 22. søndag i treenighetstiden. Prekenteksten er henta fra Joh 12. 35-36

 

Borre kirke kl. 11

Vel møtt til gudstjeneste med dåp og nattverd i Borre kirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og kantor Ansgar Beste. Tre av årets konfirmanter presenteres for menigheten og deltar med ulike oppgaver. Offeret går til TV-aksjonen.

 

Nykirke kirke kl. 11

Vel møtt til gudstjeneste med dåp og nattverd i Nykirke kirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Stina Frøvoll Torgauten og organist Grigory Martyushenko. Det blir konfirmantpresentasjon. Offeret går til Horten Blå Kors. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe i kirkestua.

 

Sentrumskirken kl. 11

Sentrumskirken har fått nytt prosesjonskors, som presenteres i søndagens gudstjeneste som ledes av prest Lise Horn og organist Marianne Søraa. Trekunstner Torgeir Bull og metallkunstner Anders Moss forteller om arbeidet. Det blir nattverd. Konfirmanter deltar. Offeret går til TV-aksjonen. 

 

Horten kirke kl. 19

Søndag kveld blir det kveldsgudstjeneste med nattverd i Horten kirke med tema "Sammen for Guds ansikt". Horten kirkekor vil oppføre Leo Delibes "Messe Breve". Messen vil erstatte de vanlige messeleddene i gudstjenesten. Dette er nydelig musikk, og klinger vakkert sammen med orgelet i Horten kirke. Kantor Åse Igland Berg dirigerer messen, og ved orgelet sitter Grigory Martyushenko, nyansatt organist i Nykirke menighet. Gudstjenesten ledes av prost Harald Bryne sammen med frivillige og konfirmanter. Offeret går til TV-aksjonen.

 

 

 

 

Tilbake