Gudstjenester 5. desember


På søndag er det temagudstjeneste med dåp i Horten kirke, gudstjeneste med nattverd i Nykirke kirke og lysmesse i Skoppum arbeidskirke.

 

Søndag 5. desember er 2. søndag i adventstiden. Prekenteksten er henta fra Joh 16, 21-24

 

Horten kirke kl. 11

Vel møtt til temagudstjeneste med konfirmantene i Horten kirke. Tre barn bæres til dåp. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og organist Marianne Søraa. Kollekten går til KRIK.

 

Nykirke kirke kl. 11

Vel møtt til gudstjeneste med nattverd i Nykirke kirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og organist Roar Myrheim. Kollekten går til menighetens misjonsprosjekt. Det serveres kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten.

 

Skoppum arbeidskirke kl. 17

Vel møtt til lysmesse med menighetens konfirmanter. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster, undervisningsleder Hilde Haug Larsen og organist Roar Myrheim. Kollekten går til Kirkens Bymisjon Vestfold.

 

 

Tilbake