Mai - en kraftfull måned


Andakt skrevet av prost Harald Bryne

 

Jeg har et nært forhold til mai. Mai er fantastisk. Naturen utfolder seg med en enorm kraft i løpet av disse intense maidagene.

Mai har også sine høytidsdager og helligdager som samler oss om viktige verdier og fortellinger.

- 1. mai settes det fram krav om rettferdige og trygge arbeidsforhold.
- 8. mai, frigjøringsdagen, markerer vi at Norge ble et fritt land. Dagen minner oss om at hver generasjon må lære av historien og ikke ta fred og frihet som en selvfølge.
- 17. mai samles hele nasjonen i det store VI, og vi utfordres til en felles dugnad for frihet og fred.
- Kristi himmelfartsdag minner oss om at Jesus har all makt i himmelen og på jorden.
 

Livet, våre felles verdier og vår tro fornyes i mai. Samspillet mellom naturen og våre høytids- og helligdager gir oss ny energi. Naturen gir bilder til troen, og troen forsterker sanseinntrykkene. Jeg merker at troen på livet og framtiden fornyes. Ingen tid på året berører naturen oss så sterkt som i mai. Takknemligheten for naturen, landet og livet blir så sterkt at når vi synger «Ja, vi elsker», ja, da triller det noen gledestårer ned over manges kinn.

Naturen med sitt fargespill disse vårdagene tilhører oss alle. Budskapet om frihet og fred er ikke forbeholdt noen få. Vi kan nok til tider kjenne på livets mange begrensninger, men samtidig fornemme at den varme vårlufta blåser nytt liv i oss.

I slutten av mai vil våre kirker igjen åpnes for gudstjenester. Vi får komme sammen, dele troen, håpet og kjærligheten og i felleskap feire at Jesus lever. I løpet av disse maidagene vender livet tilbake og vi tror at Jesus har all makt i himmel og på jord.  Mai er en kraftfull måned. Livet og oppdraget fornyes. Framtiden skapes nå fordi Jesus er gitt all makt i himmelen og på jorden. Framtiden er i Guds hender, og vi er får være med på laget som former morgendagens kirke og samfunn.

Jesus sa: «Jeg har fått allmakt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt. 28, 18-20.

 

Tilbake