Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handlinger


Her kan du finne informasjon om gjeldende smitteverntiltak for gjennomføring av gudstjeneste, dåp, bryllup og gravferd.

 

Oppdatert 09.11.2020

Vi er pålagt strenge smitteverntiltak som må følges for at vi kan feire gudstjeneste på en sikker måte:

Symptomer eller i karantene? Ingen syke kan delta på arrangementer i kirka. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene må du holde deg hjemme. Dersom du utvikler symptomer i løpet av gudstjenesten/seremonien må du forlate lokalet.

Registrering: Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne lista oppbevares innelåst og blir makulert etter 14 arbeidsdager. Vi er pålagt fra regjeringen å ha informasjon om alle som er med på gudstjeneste eller kirkelige seremonier for å kunne bistå med eventuell smittesporing. Det vil være en person ved inngangen som påser at alle fremmøtte registrerer seg. Ved dåp og bryllup leverer dåps/brudefølget inn liste til presten med navn og telefonnummer på gjestene, ved bisettelser/begravelser leveres liste til begravelsesbyrået.

Kom gjerne i god tid før gudstjenesten eller seremonien starter for å unngå kø, det vil ta litt tid med registrering. Husk å holde minst en meter avstand til de andre hvis det oppstår kø.

Hygiene: Det er svært viktig med god håndhygiene. Alle må vaske eller sprite hendene nøye ved inngangen.

Avstand: Vi skal holde god avstand til hverandre, gjerne to meter. Det betyr at man skal sitte med god avstand i kirkebenken. De som bor på samme adresse kan sitte sammen. Før gudstjenesten legges det ut salmebøker eller program i kirkebenkene eller på stoler, og man setter seg der det er program. Det er også viktig å passe på å holde avstand ved nattverd og når man kommer og går. 

Avstandsregelen avgjør også hvor mange det er plass til på en gudstjeneste/seremoni. Det blir satt opp plakat utenfor kirka når det er fullt. Under er en oversikt over hvor mange mennesker det er plass til i kirkerommene våre. 

Borre kirke: 50 personer 

Horten kapell: 50 personer

Nykirke kirke: 35 personer 

Sentrumskirken: 50 personer

Skoppum arbeidskirke: 50 personer

Åsgårdstrand kirke: 50 personer

 

Dette medfører at det er noen restriksjoner på antall personer i hvert dåpsfølge. Det kan være inntil 25 personer i døpsfølget (inkludert dåpsbarnet).

 

 

Spørsmål om smittevern kan rettes til administrasjonen på post@horten.kirken.no eller 33529100.

 

 

Tilbake