Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handlinger


Her kan du finne informasjon om gjeldende smitteverntiltak for gjennomføring av gudstjeneste, dåp, bryllup og gravferd.

 

OPPDATERT 23. APRIL

Vi er pålagt strenge smitteverntiltak fra regjeringen. Gudstjenester, begravelser/bisettelser, dåp og vigsel kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede (se tabell under for antall i hver kirke). 

Symptomer eller i karantene? Ingen syke kan delta på arrangementer i kirka. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal du holde deg hjemme. Dersom du utvikler symptomer i løpet av seremonien må du forlate lokalet. Følg kommunens anbefalinger om ventekarantene dersom du er nærkontakt til en med mistenkt smitte.

Registrering: Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne lista oppbevares innelåst og blir makulert etter 14 arbeidsdager. Vi er pålagt fra regjeringen å ha informasjon om alle som er med på seremonier for å kunne bistå med eventuell smittesporing, og lista skal kun brukes til dette formålet. Det vil være en person ved inngangen som påser at alle fremmøtte registrerer seg. Ved dåp og bryllup leverer dåps/brudefølget inn liste til presten med navn og telefonnummer på gjestene, ved bisettelser/begravelser leveres liste til begravelsesbyrået.

Kom gjerne i god tid før gudstjenesten eller seremonien starter for å unngå kø, det vil ta litt tid med registrering og anvisning av plasser. Kirken åpner 30 minutter før gudstjeneste/seremoni. Husk å holde minst en meter avstand til de andre hvis det oppstår kø, både ute og inne.

Munnbind: Vi anbefaler bruk av munnbind når man kommer og går, da det kan oppstå kø ved registrering og ved utgangen. Dette er også i tråd med nasjonale anbefalinger.

Hygiene: Det er svært viktig med god håndhygiene. Alle må vaske eller sprite hendene nøye ved inngangen.

Avstand: Vi skal holde avstand til hverandre, to meter når vi deltar i seremonier med sang. Det betyr at man må sitte med god avstand i kirkebenken. Kirkebenkene er markert med avstandsmerker, disse må følges. Det kan ikke garanteres at en familie får sitte sammen. En kirkevert vil være tilstede for å anvise plasser, det betyr at man ikke kan velge plasser selv. 

Avstandsregelen avgjør hvor mange det er plass til på en gudstjeneste/seremoni, dette varierer fra kirke til kirke - og er uavhengig av antall personer som er tillatt i nasjonale/regionale regler. For å overholde pålagt avstand er det ikke plass til 100 personer i våre kirkerom. Det blir satt opp plakat utenfor kirka når det er fullt. Under er en oversikt over hvor mange mennesker det er plass til i kirkerommene våre. Ved begravelse/bisettelse er det mulighet for å velge uten sang. I gudstjenester, dåp og bryllup er det det første tallet som gjelder (ikke mulighet til å velge uten sang).

Borre kirke: 40 personer 

Horten kapell: 25 personer med sang / 50 personer uten sang

Løvøy kapell: 17 personer med sang / 26 personer uten sang 

Nykirke kirke: 18 personer / 35 personer uten sang 

Sentrumskirken: 50 personer

Skoppum arbeidskirke: 50 personer

Åsgårdstrand kirke: 32 personer / 50 personer uten sang 

 

 

 

 

Spørsmål om smittevern kan rettes til administrasjonen på post@horten.kirken.no eller 33 52 91 00.

 

 

Tilbake