Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handlinger


Her kan du finne informasjon om gjeldende smitteverntiltak for gjennomføring av gudstjeneste, dåp, bryllup og gravferd.

 

OPPDATERT 2. FEBRUAR

Vi er pålagt strenge smitteverntiltak fra regjeringen, disse tiltakene gjelder fremover. Det blir ikke avholdt gudstjenester til og med 14. februar (dette vil forlenges inntil vi kan være flere enn 10 personer på gudstjenester), men det er åpen kirke på søndager (se kalenderen) og digitale gudstjenester på Zoom. Dåp og vigsel kan gjennomføres med inntil 10 personer til stede, og begravelser kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede.

Symptomer eller i karantene? Ingen syke kan delta på arrangementer i kirka. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal du holde deg hjemme. Dersom du utvikler symptomer i løpet av seremonien må du forlate lokalet.

Registrering: Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne lista oppbevares innelåst og blir makulert etter 14 arbeidsdager. Vi er pålagt fra regjeringen å ha informasjon om alle som er med på seremonier for å kunne bistå med eventuell smittesporing. Det vil være en person ved inngangen som påser at alle fremmøtte registrerer seg. Ved dåp og bryllup leverer dåps/brudefølget inn liste til presten med navn og telefonnummer på gjestene, ved bisettelser/begravelser leveres liste til begravelsesbyrået.

Kom gjerne i god tid før gudstjenesten eller seremonien starter for å unngå kø, det vil ta litt tid med registrering og anvisning av plasser. Kirken åpner 30 minutter før gudstjeneste/seremoni. Husk å holde minst en meter avstand til de andre hvis det oppstår kø, både ute og inne.

Munnbind: Det er ikke lenger påbudt med munnbind i våre lokaler, men vi anbefaler bruk av munnbind der det er vanskelig å overholde en meter avstand.

Hygiene: Det er svært viktig med god håndhygiene. Alle må vaske eller sprite hendene nøye ved inngangen.

Avstand: Vi skal holde god avstand til hverandre, to meter når vi deltar i seremonier med salmesang. Det betyr at man skal sitte med god avstand i kirkebenken. De som bor på samme adresse kan sitte sammen, og det skal være to meter avstand til neste "kohort" dersom det skal synges salmer. Før gudstjenesten legges det ut salmebøker eller program i kirkebenkene eller på stoler, og man setter seg der det er program. En kirkevert vil være tilstede for å anvise plasser, det betyr at man ikke kan velge plasser selv. Det er også viktig å passe på å holde avstand når man kommer og går. Det kan være enkelte seremonier der man ikke har allsang, og da gjelder en-meters-regelen (man holder minst en meter avstand til de man ikke bor sammen med).

Avstandsregelen avgjør også hvor mange det er plass til på en gudstjeneste/seremoni. Det blir satt opp plakat utenfor kirka når det er fullt. Under er en oversikt over hvor mange mennesker det er plass til i kirkerommene våre. 

Borre kirke: 40 personer. Galleriet brukes ikke.

Horten kapell: 25 eller 50 personer (25 personer ved seremonier der det synges salmer, 50 personer hvis det ikke er allsang)

Nykirke kirke: 18 personer (35 personer hvis det ikke synges salmer).

Sentrumskirken: 50 personer

Skoppum arbeidskirke: 50 personer

Åsgårdstrand kirke: 32 personer (50 personer hvis det ikke synges salmer).

 

 

 

Spørsmål om smittevern kan rettes til administrasjonen på post@horten.kirken.no eller 33529100.

 

 

Tilbake