Bibelgruppe på Facebook


Vil du lese bibelen sammen med andre?

Vi starter nå opp bibelgruppe på Facebook.

 

Velkommen til bibelgruppe på Facebook!

Vi leser et kapittel i Markusevangeliet hver for oss hver tirsdag.

Oppstart fra tirsdag 5. mai.

 

Gruppa kan stille spørsmål og komme med kommentarer.

Det blir også postet en betraktning fra en av prestene på siden hver uke.

Meld deg på ved å sende e-post til fma@horten.kirken.no eller sms tlf. 405 50 963 (prest Frode M Andersen)

Vil du spørre om noe er det bare å ta kontakt.

Tilbake