Tiltak i forbindelse med covid-19


Tiltak for å begrense smitte.

Rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

 

Vi har nå vanlige gudstjenester, men med noen restriksjoner på antall personer i kirkerommet (se nedenfor) og oppdaterte føringer fra sentralt hold. Vi gjennomfører våre aktiviteter i henhold til bransjestandarden for Den norske kirke og i samarbeid med kommuneoverlegen. 

Seremonier (dåp/vigsel/begravelse) gjennomføres som normalt. Familiene leverer gjesteliste for registrering i henhold til covid-19-forskriften. I noen av kirkene har vi egne dåpsgudstjenester kl. 13, i tillegg til vanlig gudstjeneste kl. 11. Dåpsgudstjenestene kl. 13 annonseres ikke på nett og i avisen da disse er for dåpsfamiliene og ikke åpne for alle.

Dåp, bryllup og begravelser/bisettelser kan gjennomføres, vi oppfordrer til at antall gjester holdes lavt. Se tabellen under for maks antall personer i kirkerommene. De som er til stede må sitte med minst en meter avstand. De som bor på samme adresse kan selvsagt sitte sammen. Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne informasjonen blir oppbevart på kirkekontoret og makulert etter 14 dager. Dette er noe vi er pålagt av regjeringen, for å legge til rette for god smittesporing dersom det er nødvendig.

Kirke                         Maks deltakere
Borre kirke                50
Nykirke kirke             35 (inkludert galleri)
Skoppum kirke          50
Åsgårdstrand kirke    50
Sentrumskirken        50
Horten kapell            50
 

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake