Tiltak i forbindelse med covid-19 (oppdatert 26. mars)


Tiltak for å begrense smitte.

Nye rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

 

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Tunsberg
bispedømme før etter påske. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere. Dåp, bryllup og begravelser vil bli gjennomført disse ukene i samråd med presten. Presten vil ta kontakt med de som har bestilt dåp i disse ukene.

Dåp, bryllup og begravelser/bisettelser kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede, ansatte skal inkluderes i dette tallet, vi oppfordrer til at antallet gjester holdes på et minimum. Prest og evt. begravelsesbyrå kan svare på spørsmål omkring dette.

Konfirmasjonsgudstjenestene blir utsatt til høsten. Datoer for dette kommer så snart det er på plass. Undervisningsledere holder løpende kontakt med konfirmanter og foreldre når det kommer ny informasjon. 

Kontoret i Sentrumskirken, Thoresens gate 3, er stengt for besøkende fra 13. mars til 13. april. Perioden kan bli forlenget. Telefonen er åpen mellom 9-11.30 og 12.15-15 mandag til fredag, ring oss på 33529100

Alle aktiviteter i våre bygg er avlyst til og med 13. april. Denne perioden kan bli forlenget. Det vil ikke være utleie i denne perioden, bestilte arrangementer kan muligens gjennomføres i samråd med Horten kirkelige fellesråd og retningslinjer gitt fra nasjonalt hold.

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake