Tiltak i forbindelse med covid-19 (oppdatert 4. juni)


Tiltak for å begrense smitte.

Rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

 

Vi starter opp med vanlige gudstjenester i slutten av mai, men med enkelte restriksjoner på antall personer i kirkerommet og andre føringer fra sentralt hold. 

Seremonier (dåp/vigsel/begravelse) gjennomføres i samråd med presten. Presten eller kirkekontoret vil ta kontakt med de som har bestilt dåp og vigsel i disse ukene.

Dåp, bryllup og begravelser/bisettelser kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede, vi oppfordrer til at antall gjester holdes på et minimum. I Løvøy kapell og Nykirke kirke er det satt maks antall på 30 personer, på grunn av størrelsen på kirkerommet. De som er til stede må sitte med minst en meter avstand. De som bor på samme adresse kan selvsagt sitte sammen. Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne informasjonen blir oppbevart på kirkekontoret og makulert etter ti dager. Dette er noe vi er pålagt av regjeringen, for å legge til rette for god smittesporing dersom det er nødvendig.

Konfirmasjonsgudstjenestene blir utsatt til høsten. Datoer for dette ligger her: https://horten.kirken.no/Kalender/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/1348/Nye-datoer-for-konfirmasjonsgudstjenester-2020 Det kan bli endringer på disse dersom gjeldende smittevernregler tilsier det.

Kontoret i Sentrumskirken, Thoresens gate 3, er stengt for besøkende til 14. august. Telefonen er åpen mellom 9-11.30 og 12.15-15 mandag til fredag, ring oss på 33529100. VI kan også nås på e-post post@horten.kirken.no

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake