Tiltak i forbindelse med covid-19


Tiltak for å begrense smitte. Antallsbegrensning o.l.

 

 

OPPDATERT 25. JANUAR

Fra midnatt, natt til 15. desember gjelder disse smittevernreglene i Horten kirkelige fellesråd:

De som er til stede på arrangementer/gudstjenester i kirkene våre må sitte med en meter avstand, og du får tilvist plass. Det er ikke anleding til å bytte plass underveis i arrangementet, da vi er pålagt å vite hvor alle sitter til en evt. smittesporingssituasjon.

Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Listene skal kun brukes til eventuell smittesporing og makuleres etter 14 dager. Dette er noe vi er pålagt av regjeringen, for å legge til rette for god smittesporing dersom det er nødvendig. 

Det er pålagt med munnbind på alle arrangementer innendørs.

 

Antall det er plass til på gudstjenester, seremonier og andre arrangementer:

Kirke                         Maks deltakere etter gjeldende regler 
Borre kirke                80 personer 
Nykirke kirke             40 personer (inkl. galleri) 
Skoppum kirke          75 personer
Åsgårdstrand kirke    55 personer 
Sentrumskirken         100 personer 
Horten kapell             50 personer                                                                                                                   Horten kirke              200 personer 

I noen av våre kirker er det begrensninger på antall for å kunne opprettholde pålagt avstand (en meter).

Det er ikke påmelding til gudstjenestene, det er bare å møte opp og registrere seg i døra. Ikke tenk at du skal "gi plassen din til noen andre". Plassen er der for akkurat DEG - velkommen til kirken!

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Regjeringen og lokale myndigheter. Oppdaterte regler finnes hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake