Tiltak i forbindelse med covid-19


Tiltak for å begrense smitte.

Rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

 

Frem til og med 14. februar blir det ikke holdt fysiske gudstjenester i Horten kirkelige fellesråd. Denne perioden kan forlenges dersom smittevernreglene tilsier det. Begravelser går som normalt, med inntil 50 deltagere (se liste nedenfor). Dåp og vigsel kan gjennomføres med inntil ti personer til stede.

Vi gjennomfører våre aktiviteter i henhold til bransjestandarden for Den norske kirke og i samarbeid med kommuneoverlegen. 

Begravelser/bisettelser gjennomføres, vi oppfordrer til at antall gjester holdes lavt. Se tabellen under for maks antall personer i kirkerommene. De som er til stede må sitte med to meter avstand når det er salmesang. De som bor på samme adresse kan sitte sammen. Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne informasjonen blir oppbevart på kirkekontoret og makulert etter 14 dager. Dette er noe vi er pålagt av regjeringen, for å legge til rette for god smittesporing dersom det er nødvendig. 

Kirke                         Maks deltakere
Borre kirke                40 personer - galleriet brukes ikke
Nykirke kirke             18 personer (35 uten sang) - inkl. galleri
Skoppum kirke          50 personer
Åsgårdstrand kirke    32 personer (50 uten sang)
Sentrumskirken         50 personer
Horten kapell             25 personer (50 uten sang)

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake