Avlyser gudstjenester i solidaritet


Pressemelding fra Tunsberg bispedømme.

Avlyser gudstjenester 22. og 29. mars, samt påskens gudstjenester.

 

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Tunsberg
bispedømme før etter påske. Dåp og begravelse gjennomføres, men med
begrenset antall deltagere. 


- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten, sier biskop Jan Otto Myrseth. Biskopen
forutsetter at nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer blir fulgt, også i kirkene.


Fra i dag av iverksettes derfor følgende tiltak. Disse gjelder i første omgang til og med 13. april:
1) Alle offentlige gudstjenester avlyses.
2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet
settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie.
3) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen
begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.
4) Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltagere
avlyses.
5) Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.
6) Ytterligere tiltak vurderes fortløpende ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den
utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i
samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.


- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som
trenger det. Samtidig er det viktig å ta del i den nasjonale dugnaden for å begrense smitten. Det er
nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskop Jan Otto Myrseth.

Tilbake