Avlyste aktiviteter


Alle aktiviteter avlyses i uke 11-14.

 

Horten kirkelige fellesråd følger nasjonale retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og Tunsberg bispedømme gjeldende koronaviruset.

Alle arrangementer i kirkelig regi er avlyst i uke 11, 12 , 13 og 14. Gudstjenestene 15., 22. og 29. mars går ut.

Dette innebærer at all konfirmasjonsundervisning og gruppesamlinger går ut disse ukene.

For konfirmantene i Borre, Nykirke, Åsgårdstrand og Skoppum blir det heller ikke konfirmantmesse i Skoppum arbeidskirke 19. mars, og øving til denne utgår også.

For konfirmantene i Horten utgår også Solidaritetskvelden den 29. mars.

Det er bestemt at fasteaksjonens bøssebæring går ut og innsamlingen vil skje digitalt. 

 

Alle trosopplæringstiltak og arrangementer for barn er avlyst i denne perioden. Det innebærer Babytreff, småbarnssang, Knøttesing, påskeverksted, konsert med LinD, korøvelser for TenSing og barnekorene, Robotix, MILK-kurs og Treffpunkt.

 

Det avholdes heller ikke møter i Normisjon, og Hyggetreffet i Sentrumskirken utgår. 

 

Vi anbefaler alle å rette seg etter gitt informasjon fra Folkehelseinsituttet.Ta vare på hverandre, vis hensyn og vask henda!

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake