Familieaktiviteter høsten 2021


Her er oversikt over arrangementer for familier denne høsten.

 

 

Det kan komme endringer i denne planen dersom smittesituasjonen tilsier det. Vi følger anbefalinger fra sentralt og lokalt hold.

 

12. september: Familiegudstjeneste, Horten kirke

Vel møtt til familiegudstjeneste i Horten kirke kl. 11. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn, kantor Åse Igland Berg og menighetspedagog Rahel Kapstad. Ett barn bæres til dåp. Det blir utdeling av seksårsbok til menighetens seksåringer.

 

19. september: Familiegudstjeneste, Sentrumskirken

Vel møtt til familiegudstjeneste i Sentrumskirken kl. 11. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn, kantor Åse Igland Berg og menighetspedagog Rahel Kapstad. Ett barn bæres til dåp. Det blir utdeling av fireårsbok til menighetens fireåringer.

 

23. september: Familiemiddag, Åsgårdstrand kirke

Endelig blir det familiemiddag igjen! Vi møtes i Åsgårdstrand kirke kl. 16.30 til middag, før vi har en kort familiegudstjeneste i kirkerommet. Her blir det utdeling av fireårsbok. Etter gudstjenesten blir det kirkesaft/kaffe og hobbyaktivitet for de som vil. Middagen er gratis og åpen for alle!

Påmelding kommer her! Gi beskjed i kommentarfeltet ved evt. allergi. 

 

3. oktober: Familiegudstjeneste, Borre kirke

Vel møtt til familiegudstjeneste i Borre kirke kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster, kantor Ansgar Beste og menighetspedagog Tonje Folkestad. Det blir utdeling av fire- og seksårsbok.

 

21. oktober: Høstfest (familiemiddag), Borre menighetshus

Tradisjonen tro blir det høstfest på Borre menighetshus. Vi spiser middag av høstens grønnsaker. Det blir andakt og en enkel hobbyaktivitet etterpå. Middagen er gratis og åpen for alle. Dersom du ikke har fått fire- eller seksårsbok i høst er det mulig å få den her, gi beskjed i påmeldinga!

Påmelding til tf@horten.kirken.no med antall personer som skal spise. Gi beskjed ved evt. allergi eller matbehov.

 

24. oktober: Supersøndag, Horten svømmehall/Sentrumskirken

Ingen høst uten supersøndag! Vi møtes i Horten svømmehall kl. 15 og bader en time før vi går til Sentrumskirken for samling og pizza. Åpent for alle!

Påmelding her

 

28. oktober: Familiemiddag og familiegudstjeneste, Nykirke kirke

Velkommen til familiemiddag kl. 16.30  i kirkestua på Nykirke. Etter middagen blir det en enkel familiegudstjeneste/samling i kirka. Her blir det sang ved Nykirke barnekor or og utdeling av fire- og seksårsbok årsbok. Middagen og samlinga er åpen for alle.

Påmelding til rk@horten.kirken.no med antall personer som skal spise. Gi beskjed ved evt. allergi.

 

28. oktober: Familiemiddag og familiegudstjeneste, Åsgårdstrand kirke

Vi møtes i Åsgårdstrand kirke kl. 16.30 til middag, før vi har en kort samling i kirkerommet. Her blir det utdeling av seksårsbok. Etter gudstjenesten blir det kirkesaft/kaffe og hobbyaktivitet for de som vil. Middagen er gratis og åpen for alle!

Påmelding til tf@horten.kirken.no med antall personer som skal spise. Gi beskjed ved evt. allergi. 

 

5. november: Kirkerotteteater, Sentrumskirken

Endelig får vi besøk av kirkerottene igjen! Denne gangen blir det forestilling i Sentrumskirken kl. 17.30.

Påmelding kommer!

 

14. november: Familiegudstjeneste, Skoppum arbeidskirke

Vel møtt til familiegudstjeneste kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster, kantor Ansgar Beste og menighetspedagog Rahel Kapstad. Skoppum SFO-kor synger. Det blir utdeling av fire- og seksårsbok. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe/saft.

Påmelding med navn på barnet som skal ha kirkebok sendes til rk@horten.kirken.no

 

20. november: Juleverksted, Borre menighetshus

Velkommen til tradisjonsrikt juleverksted på Borre menighetshus kl. 14-16. Vi lager fine hobbyaktiviteter. Det blir andakt, sang og enkel servering.

Påmelding kommer!

 

21. november: Familiegudstjeneste og juleverksted, Sentrumskirken

Vel møtt til familiegudstjeneste i Sentrumskirken kl. 11. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn, organist Marianne Søraa og menighetspedagoger Tonje Folkestad og Rahel Kapstad. 

Etter gudstjenesten blir det menighetssøndag med juleverksted i underetasjen. Vi skal lage fin julepynt sammen. Enkel servering.

Påmelding kommer!

 

28. november: Familiegudstjeneste, Horten kirke

Vel møtt til familiegudstjeneste kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen, kantor Åse Igland Berg og menighetspedagoger Rahel Kapstad og Tonje Folkestad. Barn fra LysVåken deltar med ulike oppgaver i gudstjenesten. 

 

6. desember: Adventsfest, Sentrumskirken

Velkommen til samling for de minste barna! Vi hører julefortellingen, synger enkle julesanger, utforsker kirkerommet og spiser kveldsmat sammen. 2- og 3-åringer er spesielt invitert, men samlinga er åpen for alle.

 

16. desember: Familiemiddag og juleverksted, Åsgårdstrand kirke

Vi spiser julegrøt sammen kl. 16.30 før det blir juleverksted og pepperkaker (samme aktiviteter som på Borre menighetshus/Sentrumskirken i november). Middagen er gratis og åpen for alle!

Påmelding kommer! Gi beskjed om evt. allergi i kommentarfeltet.

 

28. desember: Juletrefest, Borre menighetshus

Tradisjonen tro blir det juletrefest på menighetshuset 4. juledag kl. 17. Det blir andakt, julekaker, loddtrekning, gang rundt juletreet og kanskje kommer nissen? 

Påmelding kommer!

 

Har du spørsmål om arrangementene? Ta kontakt på trosopplaerer@horten.kirken.no

 

Smittevern: Det skal være trygt å delta på aktiviteter i kirkens regi. Vi følger gjeldende smittevernregler fra regjeringen, Den norske kirke og kommuneoverlegen. Vi minner om hyppig håndvask eller bruk av håndsprit og at man holder god avstand til de man ikke bor sammen med, gjerne to meter. På samlinger sitter man kohortvis på faste plasser. På hobbyverksteder får familien/deltakeren utdelt materiell på sin plass, for å unngå unødvendig bevegelse i rommet. Det er påmelding og registrering på alle arrangementer. Deltakerlister oppbevares innelåst i 14 dager før de makuleres, dette er for å kunne bidra ved evt. smittesporing. 

 

Tilbake