Nykirke menighets barnekor


Koret gir et sangtilbud for gutter og jenter i barneskolealder.

 

Koret øver hver torsdag på Fagerheim skole i to grupper, eldste og yngste gruppe. Dette for å tilpasse øvelsene etter barnas alder. Ved opptredener synger som regel gruppene sammen.
1. – 2. klasse øver fra 14.30 – 15.00
3. – 7. klasse øver fra 15.00 – 15.30

Leder for koret er Rahel Kapstad, trosopplærer.
Ta kontakt på epost:  rk@horten.kirken.no eller tlf: 95276756.


Det legges vekt på stemmebruk og utvikling av barnas musikalitet. Korsangerne får øvd seg i å opptre for andre, og de gis også anledning til å være solister.

Sanggleden står i fokus i korarbeidet, og det vektlegges et godt miljø for barna.
Barna opplever vennskap, sangfellesskap og lærer om hvor viktig hver enkelt er for koret.

Nykirke menighets barnekor er en naturlig del av kirkens trosopplæring men repertoaret favner vidt; fra salmer og barnegospel til viser og moderne sanger. Det jobbes også med bevegelsessanger og gamle sangleker. Ved siden av å jobbe med nytt stoff, ønsker man å ta vare på den gamle sangskatten vår.

Koret synger på familiegudstjenestene i Nykirke kirke. Koret har også sunget på sykehjem og har hatt samarbeidsprosjekter med andre kor, bl.a. konserter sammen med Ivar Skippervold.
Våren 2010 deltok koret på stor konsert på Bakkenteigen sammen med korene fra Borre, Åsgårdstrand og Skoppum.

Koret har egne kordrakter.

Kontingenten er satt til kr. 300 pr semester.
Det gis søskenmoderasjon. Søsken nr. 2 betaler kr. 200. Pengene dekker korets drift: innkjøp av noter, utstyr til drakter, annonser, servering etc.

Tilbake