Skoppumkirkens barnekor


Koret gir et sangtilbud for gutter og jenter i barneskolealder.

 

 

Koret øver ukentlig på Lysheim skole. Programmet for høsten er ikke satt ennå. Det vil komme info her så snart det er klart.

Kontaktperson: trosopplærer Rahel Kapstad, epost: rk@horten.kirken.no, tlf: 95276756


Det legges vekt på stemmebruk og utvikling av barnas musikalitet. Korsangerne får øvd seg i å opptre for andre, og de gis også anledning til å være solister.

Sanggleden står i fokus i korarbeidet, og det vektlegges et godt miljø for barna.
Barna opplever vennskap, sangfellesskap og lærer om hvor viktig hver enkelt er for koret.

Skoppumkirkens barnekor er en naturlig del av kirkens trosopplæring men repertoaret favner vidt; fra salmer og barnegospel til viser og moderne sanger. Det jobbes også med bevegelsessanger og gamle sangleker. Ved siden av å jobbe med nytt stoff, ønsker man å ta vare på den gamle sangskatten vår.

Koret synger på familiegudstjenestene i Skoppumkirken. Koret har også sunget på sykehjem og har hatt samarbeidsprosjekter med andre kor, bl.a. konserter sammen med Ivar Skippervold.
Våren 2010 deltok koret på stor konsert på Bakkenteigen sammen med korene fra Borre, Åsgårdstrand og Nykirke.

Kontingenten er satt til kr. 300 pr semester.
Det gis søskenmoderasjon. Søsken nr. 2 betaler kr. 200. Pengene dekker korets drift: innkjøp av noter, utstyr til drakter, annonser, servering etc.

 

Tilbake