Skoppumkirkens barnekor


Koret gir et sangtilbud for gutter og jenter i barneskolealder.

 

 

Koret øver ukentlig på Lysheim skole, tirsdager i SFO-tiden. Barna følger sin faste kohort i øvingstida, så hvert trinn har en egen øvelse så lenge smittevernreglene krever det.

Kontaktperson: trosopplærer Rahel Kapstad, epost: rk@horten.kirken.no, tlf: 95276756


Korsangerne får øvd seg i å opptre for andre, og de gis også anledning til å være solister.

Sanggleden står i fokus i korarbeidet, og det vektlegges et godt miljø for barna.
Barna opplever vennskap, sangfellesskap og lærer om hvor viktig hver enkelt er for koret.

Skoppumkirkens barnekor er en naturlig del av kirkens trosopplæring men repertoaret favner vidt; fra salmer og barnegospel til viser og moderne sanger. Det jobbes også med bevegelsessanger og gamle sangleker. Ved siden av å jobbe med nytt stoff, ønsker man å ta vare på den gamle sangskatten vår.

Koret synger på familiegudstjenester i Skoppumkirken. Koret har også hatt samarbeidsprosjekter med andre kor i kommunen.

 

Tilbake