Barnekor


Vi har barnekor på Nykirke og Skoppum. Korene øver i SFO-tida på Fagerheim og Lysheim skoler.

Nykirke barnekor

 

Koret øver hver torsdag på Fagerheim skole i to grupper, eldste og yngste gruppe. Dette for å tilpasse øvelsene etter barnas alder, og for å ivareta smittevern. Ved opptredener synger som regel gruppene sammen.

Leder for koret er Rahel Kapstad, menighetspedagog.
Ta kontakt på epost: rk@horten.kirken.no eller tlf: 95276756.

 

Skoppum SFO-kor

Koret øver ukentlig på Lysheim skole, tirsdager i SFO-tiden. Barna følger sin faste kohort i øvingstida, så hvert trinn har en egen øvelse så lenge smittevernreglene krever det.

Kontaktperson: menighetspedagog Rahel Kapstad, epost: rk@horten.kirken.no, tlf: 95276756


Korsangerne får øvd seg i å opptre for andre, og de gis også anledning til å være solister.

Sanggleden står i fokus i korarbeidet, og det vektlegges et godt miljø for barna.
Barna opplever vennskap, sangfellesskap og lærer om hvor viktig hver enkelt er for koret.

Barnekorene er en naturlig del av kirkens trosopplæring men repertoaret favner vidt; fra salmer og barnegospel til viser og moderne sanger. Det jobbes også med bevegelsessanger og gamle sangleker. Ved siden av å jobbe med nytt stoff, ønsker man å ta vare på den gamle sangskatten vår.

Korene synger på familiegudstjenester og andre arrangementer. Korene har også hatt samarbeidsprosjekter med andre kor i kommunen.


Korene opptrer sammen i gudstjenesten søndag 27.03.22 kl. 11 (oppmøte for koret kl. 1015) i Horten kirke, Nedre vei 9. Da feirer vi Maria budskapsdag og skal synge flere sanger. Velkommen!

Søndag 10.04.22 kl. 11 (oppmøte kl. 1015) i Skoppum arbeidskirke (Sentrum 3b, Skoppum) er det også felles opptreden for begge kor.

Søndag 29.05.22 kl. 11 (oppmøte for koret kl. 1015) opptrer kun Lysheim SFO-kor i Skoppum arbeidskirke (Sentrum 3b, Skoppum).

Søndag 12.06.22 kl. 11 (oppmøte for koret kl. 1015) opptrer kun Nykirke barnekor på Frebergkastet. 

Tilbake